Fiskeri efter brasen - ofte stillede spørgsmål

Hvorfor fanger man sjældent store brasen i uklare søer?  

Brasenens vækst og hvor store brasener, der findes i en sø, afhænger i høj grad af søens miljøtilstand. 

I meget næringsrige søer med store bestande af brasener vokser brasenen langsomt og bliver ikke særligt stor. Derfor er der typisk mange små individer i uklare søer, hvor der er stor konkurrence om føden, dels brasenerne imellem, men også med andre arter som f.eks. skallen. I de uklare søer med dårlige iltforhold ved bunden kan der være så få bunddyr, at brasenerne i et vist omfang må klare sig med dyreplankton. Det giver ikke energi nok til at vokse godt. 

I klarvandede søer med en god bestand af smådyr i bredzonen vokser de unge brasener godt, og derfor er der basis for en god bestand af store brasener. Her vokser de store brasener godt pga. en god tæthed af bunddyr på dybt vand og en mindre tæthed af såvel brasen som karpefisk generelt, og derfor kan brasenerne blive store i de klarvandede søer.

https://www.fiskepleje.dk/soeer/fiskeregler-og-fiskeri/brasen/faq-til-brasen
31 MAJ 2023