Fiskemetoder efter brasen

Søfiskeri

De største brasener finder man i større og relativt klarvandede søer. Der er flere, men mindre brasener, i  uklare og grønne søer, hvor fiskene vokser dårligere.  

Fiskeriet efter brasen sker oftest med flåd eller lette bundtackler, enten fra bredden eller fra båd.  Krogen monteres f.eks. med majs, orm, pupper, maddiker eller dej/brød.

Ofte anvendes forfodring med rasp, blandet med smagsstoffer, hvor blandingen kastes ud i vandet for at tiltrække brasener. Men da blandingen indeholder en del næringsstoffer, kan forfodring i stor stil være med til at gøre søerne grønne og uklare pga øget algevækst. Det er i strid med miljømålene for danske søer, og derfor er forfodring er forbudt i flere søer. Fiskeri efter brasen kan dog sagtens foregå uden forfodring.

I næringsrige søer foregår der nogle steder konkurrence-fiskeri, hvor brasen er en vigtig del af fangsten. Dette fiskeri går ud på at fange så mange kilo fisk som muligt inden for en given tidsperiode. Den, der fanger flest kilo, vinder konkurrencen. Fiskeriet var tidligere meget populært - men i takt med, at antallet af næringsrige danske søer langsomt reduceres, er denne type fiskeri gået tilbage.

En anden type fiskeri er specimen fiskeri, hvor det handler om at fange store fisk. Danmarksrekorden for brasen er i øjeblikket 8,2 kilo.
 

Vandløbsfiskeri

Brasen lever også i langsomt flydende vandløb og der foregår i visse vandløb nogen fiskeri efter brasen, f.eks Tryggevælde å.

Brakvandsfiskeri

Brasen kan leve i brakvand og findes derfor i flere fjorde og bugter. Der foregår dog kun et begrænset sportsfiskeri efter brasen i disse områder.

Af Christian Skov, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.  


https://www.fiskepleje.dk/soeer/fiskeregler-og-fiskeri/brasen/fiskemetoder
19 MAJ 2024