Planer for fiskepleje

Fiskebestande i vandløb som løber ud i Limfjorden

https://www.fiskepleje.dk/Vandloeb/udsaetning/oerred/Udsaetningsplaner/Vandloeb-som-loeber-ud-i-Limfjorden
23 MAJ 2019