Tilskud til vandløbsrestaurering

Udlægning af gydegrus og skjuelsten er til gavn for både fisk og smådyr 
Udlægning af gydegrus og skjulesten kan øge fiskebestande markant.

Ønsker man rådgivning om fiskebiologi eller økonomisk støtte til projekter, der omfatter vandløbsrestaurering, så er der hjælp at få.

Ønsker man at få gennemgået et vandsystem og få råd og vejledning om vandløbsforbedrende tiltag, kan man kontakte Fiskeplejekonsulenterne.

Fisketegnsmidlerne giver mulighed for økonomisk støtte til projekter, som har til formål at genskabe egnede forhold for fisk i vandløb og søer. Der er mange muligheder for at opnå økonomisk støtte til vandløbsrestaurering. Her er nævnt nogle af de mest almindelige:

https://www.fiskepleje.dk/Vandloeb/restaurering/tilskud_til_vandloebsrestaurering
25 FEBRUAR 2021