Gydegrus

De befrugtede æg ligger godt beskyttet imellem stenene. Foto: Gobio.dk
I gruset udvikler æggene sig til fisk i løbet af vinteren.

Mange fiskearter kræver, at der er grus, hvor de kan begrave deres æg. Arter, som er helt afhængige af grus, er blandt andet ørred, laks, stalling og elritser. I gruset ligger æggene beskyttet mod fisk og smådyr, som ellers gerne ville æde de næringsrige æg og fiskelarver. Fiskelarverne forlader gruset, når de har brugt deres blommesæk. Da ørred- og lakseæg ofte ligger flere måneder i gydegruset, er det afgørende, at gruset ikke tilsander. Sker det, hindres ilttilførslen og æggene kvæles. 

Udlægning af gydegrus er mange steder en nødvendighed for at vandløbene igen kan fungere, som levested for en selvreproducerende ørredbestand. Ved udlægning af gydegrus bør man udlægge sten, som passer til vandløbets dimensioner, således at gennemsnitsstørrelsen på stenene er mindre i de små vandløb og større i de meget brede vandløb.  

Opskrift på gydegrus

Godt gydegrus består primært af "nøddesten" blandet med lidt større sten, kaldet "singels". En af fordelene ved at anvende "singels" er at den spæde yngel kan skjule sig ved de større sten. Dette kan øge den samlede overlevelse, især hos ørredynglen, som kun er 2-3 centimeter lange, når de kommer op fra gydegruset.

Det lyse område markerer en gydegravning
Når ørred og laksefisk har gydt deres æg i gruset, kan man se gydegravningen som et lyst område i grusbunden. 

I vandløb bredere end ca. 3 meter vil man kunne anvende følgende blanding:

  • 75 % sten på 16-32 mm (nøddesten)
  • 25 % sten på 32-64 mm  (singels + håndsten)

De helt små vandløb, mindre end ca. 3 meter, kan ofte producere et meget stort antal ørredyngel, og i disse bække kan man med fordel øge mængden af de små sten, således at blandingen er følgende: 

  • 85 % sten på 16-32 mm (nøddesten)
  • 15 % sten på 32-64 mm (singels + håndsten)

Sådan laver man en gydebanke. Download vejledning - Sådan laver man gydebanker for laksefisk (pdf - 0,1 mb)  

Sådan restaurerer man vandløb. Download ABC i vandløbsrestaurering (pdf - 2,7 mb) 

Søg penge til indkøb af grus og sten

Lystfiskerforeninger kan få betalt gydegrus og skjulesten, blot de udlægger materialet i samarbejde med kommunen. Information om denne tilskudsordning. 

Kommunerne kan søge om økonomisk tilskud til restaureringsprojekter. Information om denne tilskudsordning. 

Af Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

https://www.fiskepleje.dk/Vandloeb/restaurering/gydegrus
28 MAJ 2024