Søens størrelse - Ofte stillede spørgsmål

Skal man sætte fisk ud i små søer?

I små søer under 0,1 ha (1.000 m2) trives de fleste almindelige fiskearter dårligt, så det kan ikke anbefales. I nogle småsøer findes der bestande af padder, som er fredet, og hvis man sætter fisk ud, kan det betyde, at padderne forsvinder. Husk at der kræves tilladelse til udsætning af fisk i de fleste søer.


https://www.fiskepleje.dk/Soeer/vandmiljoe-i-soer-generelt-/viden-om-vandmiljoet-er-vigtig-for-god-fiskepleje/soens-storrelse/faq-til-soens-storrelse
24 SEPTEMBER 2023