Forskel mellem flodkrebs og signalkrebs

Sådan kender du forskel på flodkrebs og signalkrebs

Signalkrebs kan ved en hurtig sammenligning forveksles med flodkrebs. Men kigger man godt efter, kan man normalt godt kende forskel på de to arter. Det er sværest at se forskel på ynglen af de to arter. 

De følgende kendetegn er nemmest at se hos voksne eksemplarer. 

Gode kendetegn

Kløerne er det klassiske punkt at se forskellen mellem dem på.

  • Den lyse plet. Signalkrebs har som oftest en mere eller mindre tydelig lys plet omkring leddet ved kloens bevægelige ”finger”, deraf signalkrebsens navn. Hvis pletten er til stede, er der sjældent tvivl. Man kan dog møde signalkrebs hvor pletten er nærmest usynlig.
  • Kløernes overflade. Flodkrebsens kløer er tydeligt mere ru eller piggede end signalkrebsens. Det kræver nogen erfaring at fornemme forskellen.

Har man styr på de to kendetegn, er man i de fleste tilfælde godt hjulpet. 

Andre kendetegn

  • Kløernes bredde. Der er en tendens til, at signalkrebsens kløer er mere buttede end flodkrebsens. Dette kendetegn bør kun anvendes som støtte for andre kendetegn.
  • Kløernes farve. Der er en tendens til, at signalkrebsens kløer er mere tydeligt røde end hos flodkrebsen. Dette er dog er meget variabelt og er et dårligt kendetegn.
  • Rygskjoldets overflade. Lige som på kløerne er rygskjoldet hos signalkrebs forholdsvist glat og uden tydelige torne, modsat flodkrebsen, hvor rygskjoldet vil føles mere ru at røre ved.

Den sikre artsbestemmelse har man, når alle kendetegn stemmer overens.

Nøgle til bestemmelse af arter af ferskvandskrebs, der lever i eller tæt på Danmark. Nøglen er udarbejdet af Miljøstyrelsen

    Forskellen mellem flodkrebs og signalkrebs

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tegning: Lars Østergaard Jensen. Illustration af forskellen mellem kløernes udseende på flodkrebs (til venstre) og signalkrebs (til højre). Den lyse plet på signalkrebsens kløer kan være meget tydelig, men er det langt fra altid.

Af Søren Berg, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.


https://www.fiskepleje.dk/Soeer/fiskeregler-og-fiskeri/krebs/Forskel_flodkrebs_og_signalkrebs
24 JUNI 2024