Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet

VÆLG INTERVAL
RSS
2021
Der foregår både restaureringer og udsætning af fisk i de marine områder og den marine fiskeplejekonsulent rådgiver om disse emner
26 AUG

Ny marin fiskeplejekonsulent

Mette K. Schiønning er ny marin fiskeplejekonsulent på DTU Aqua. Fiskeplejekonsulenten rådgiver om fiskeri, fiskebestande og genetablering af habitater i de kystnære...

25 AUG

Tunmærkning med H.K.H. kronprins Frederik og minister Rasmus Prehn

En stor, prægtig og lynhurtig fisk er tilbage i de danske farvande. Efter 50 års fravær er tunen kommet tilbage, og DTU Aqua markerede sæsonen for mærkning af den hjemvendte...

Stallingen er fredet frem til den 15. maj 2026
01 JUL

Nye regler for mindstemål og fredningstider i ferskvand

I dag træder den nye bekendtgørelse om mindstemål og fredningstider for fisk og krebs i ferskvand i kraft. Der er sket flere vigtige ændringer i forhold til de tidligere...

Indsamling af flagbøjer, der markerer lytteposter i Roskilde Fjord.
01 JUL

Kortlægning af fiskenes vandringer i Roskilde Fjord

DTU Aqua kortlægger fiskenes vandringer i Roskilde Fjord via lytteposter placeret mange steder i fjorden. Alle lytteposter er nu hentet hjem, og de første analyser viser...

Guidede ture på Dansk Skaldyrcenter og ved Limfjorden. Foto: Morsø Turistbureau - Destination Mors
23 JUN

Oplev DTU’s forskning i skaldyr og tang ved Limfjorden

Hvis din sommerferie går til det nordvestlige Jylland, kan du besøge Dansk Skaldyrcenter og komme på guidet tur på land og til vands.

Fisk og skaldyr Fødevareproduktion Økosystemer
Mange skarver i et vandløb
21 JUN

Skarver i vandløb - hvad betyder det for laks og ørred?

Skarver er i de seneste 10 år begyndt at søge føde i vandløbene, især om vinteren. I de tidligere undersøgte områder har dette medført en dokumenteret stor nedgang i...

Pukkellaks vandret fra havet og ind på en gydeplads i vandløbet
21 JUN

Rekordfangster af pukkellaks i Norskehavet

På et fællesnordisk forskningstogt blev der fanget flere pukkellaks end tidligere. Om det betyder, at der kommer pukkellaks i danske åer i løbet af sommeren, er uvist...

Ihn fiskesygdommen har angrebet ørreder i dambrug
10 JUN

Fiskesygdommen IHN er fundet i flere jyske dambrug og i en put and take-sø –...

Vær opmærksom på regler for flytning af fisk, desinfektion af udstyr m.v.

Blåfinnet tun
26 MAJ

Blåfinnet tun bliver undersøgt i 2021

Samarbejdet mellem forskere og sportsfiskere med at fange og mærke blåfinnet tun fortsætter i 2021

Fredningsbælter på kysten - både helårlig og halvårlig fredningsbælter er vist på denne strækning
19 MAJ

Nu er det nemt at holde styr på fredningsbælter

Bruger man Fangstjournalens app ude på fiskepladsen, får man direkte besked om de fredningsbælter, der findes inden for 5 km afstand fra, hvor man står. Man kan samtidig...

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra Fiskepleje.dk

https://www.fiskepleje.dk/Nyheder?guid=%7BE4B05D40-E0B6-409E-BE46-8F220902E432%7D&fr=21
17 MAJ 2022