Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet

VÆLG INTERVAL
RSS
2020
Nyheder fra Fiskepleje.dk i 2020
17 DEC

Nyheder fra fiskeplejen i 2020

Her kan du se alle årets nyheder fra fiskepleje.dk og blive klogere på de mange spændende fisk, som lever i de danske vandløb, søer og kystn...

Pighvarre. Foto: Mads Christoffersen
07 DEC

Ny rapport om fangstregistreringer i de danske kystnære områder

I 17 år har frivillige amatør- og fritidsfiskere registreret deres fangster og stillet data til rådighed for forskere på DTU Aqua. En ny rapport...

Kim Birnie-Gauvin med en 83 cm stor havørred – klar til at blive genudsat i Villestrup Å efter at være blevet mærket. Foto Jessica Desforges.
30 NOV

Ph.d.-afhandling om ferskvandsfisks vandring kåres til årets bedste på DTU

Kim Birnie-Gauvin, tidligere ph.d.-studerende og nu postdoc ved DTU Aqua, har modtaget prisen for årets ph.d.-afhandling på DTU. 

Atlantisk laks - vandring igennem vandkraftsø
09 NOV

Laks svømmede over 100 km for at komme forbi opstemning

Bruger laks så meget energi på at komme forbi menneskeskabte hindringer, at det påvirker om den overlever til næste gydning? Det har danske og norske...

Dansk ørredvandløb
09 NOV

Her undersøger DTU Aqua ørredbestande i 2021

I efteråret 2021 foretager DTU Aqua undersøgelser af ørredbestandene i syv udvalgte vandløbssystemer i Danmark.

Lystfiskeri er også blå bioøkonomi
09 NOV

Lystfiskeri er også blå bioøkonomi

Den blå bioøkonomi anvender fisk og andre levende ressourcer fra hav, søer og åer. Det sker f.eks. i form af fiskeri og muslingeopdræt...

Fritidsfisker. Foto: Mads Christoffersen.
09 NOV

Bliv Nøglefisker!

DTU Aqua efterlyser fritidsfiskere, som har lyst til at blive Nøglefiskere og hjælpe med at indsamle viden om fiskene i kystområderne. 

Pighvaryngel udsættes på Bornholm. Foto: Mads Christoffersen
08 OKT

Pighvaryngel udsat på Bornholm

Samarbejde mellem fiskere, opdrættere og forskere resulterer i den første udsætning af lokal pighvaryngel på Bornholm.

Signalkrebs
07 OKT

Signalkrebs spredte sig på trods af bekæmpelsesfiskeri

DTU Aqua har stået i spidsen for en undersøgelse af hvordan bestanden af signalkrebs i Alling Å har udviklet sig gennem 10 år med bekæmpelsesfiskeri...

Kortet viser, de lokaliteter som blev undersøgt på Als i efteråret 2019
15 SEP

Nye planer for fiskepleje i ørredvandløb

DTU Aqua undersøgte i efteråret 2019 fiskebestandene på 644 vandløbsstrækninger. Nu er resultaterne beskrevet i seks planer for fiskepleje...

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra Fiskepleje.dk

https://www.fiskepleje.dk/Nyheder?guid=%7B7DCD5FA2-CD16-4A8A-8AF0-CB9368FA1953%7D&fr=21
6 MAJ 2021