Søørredens formering

Soeoerredhan_paa_71_cm_
Søørredhan på 71 cm fra et gydetilløb til Mossø, hvor søørrederne klarer sig selv uden udsætninger.

Søørreden gyder på stryg i vandløb

Søørreden gyder de samme steder i vandløb som bæk- og havørreden, idet de tilhører samme art. 

Gydningen foregår på stryg med relativt hurtigtstrømmende vand og en gruset bund, der primært består af småsten på størrelse med valnødder. 

Søørrederne kan lige som bæk- og havørred gyde i alle størrelser vandløb, både i den lille bæk og den store å. 

Søørreden kommer tilbage til samme vandløb

Det må formodes, at søørreden lige som havørreden primært vælger at gyde i det vandløb, den kom fra som lille, men det er dårligt undersøgt.

I 1986 og i årene efter blev gydevandløbene ved Mossø dog grundigt undersøgt, herunder mange gange fra juli til december 1986. Der blev fanget og mærket næsten 400 kønsmodne søørreder, hvoraf en del senere blev genfanget i Mossø. Langt de fleste genfangster i gydevandløbene blev gjort i de samme vandløb, som fiskene blev mærket i, også i årene efter. En enkelt mærket søørred fra 1986 blev endda fanget på gydevandring til samme vandløb i både 1987, 1988 og 1989, hvor bækken blev gennemfisket i november måned. 

Undersøgelsen ved Mossø støtter derfor teorien om, at søørreden lige som havørreden primært vælger at gyde i det vandløb, den kom fra, selv om enkelte fisk gyder i andre vandløb. 

Af Jan Nielsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. 

 

https://www.fiskepleje.dk/soeer/fiskearter/soeoerred/formering
27 SEPTEMBER 2021