Søørredens alder og vækst

Blank_soeoerred
Blank søørred, der har været ca. ½ år i søen efter udvandringen fra gydevandløbet.

De fleste søørreder udvandrer til en sø som 1-2 års fisk

De ungfisk af søørred, der trækker ud til en sø, er typisk 12-15 cm lange. De er blanke og kaldes for "smolt". 

Man kan ikke se forskel på de smolt, der udvandrer til en sø og dem, der vandrer videre til havet for at vokse op som havørred. 

Hvis smoltene kommer fra et mindre vandløb, hvor fiskene typisk vokser langsomt, er de som regel to år gamle. Men de kan også trække ud som 1-årsfisk fra store vandløb som Gudenåen opstrøms Mossø, hvor de vokser godt. I sjældne tilfælde kan der trække ældre fisk ud. 

Søørreden vokser hurtigere end bækørreden, men langsommere end havørreden

Søørreden vokser relativt hurtigt i søerne, dog ikke så hurtigt som de ørreder, der udvandrer til havet. 

Der er ikke lavet ret mange undersøgelser over søørredens vækst, men det vil normalt tage 1-2 somre for en søørred at nå en længde på 40 cm efter udvandringen fra gydevandløbet. 

Største danske søørred på 9,4 kg

De fleste søørreder bliver kun op til 2-3 kg med en længde på ca. 60 cm, hvor de formentlig har levet 3-5 år i søen.

Den officielle, godkendte Danmarksrekord er fra en af Silkeborg Søerne, hvor der i maj 2020 blev fanget en søørred på 8,3 kg. Der er også registreret store søørreder på f.eks. 6,85 kg i Hald Sø, 7,6 kg i Esrum Sø og 7,8 kg i Glenstrup Sø. Desuden er der i april 2014 fanget en søørred på 9,4 kilo i en af de store søer i Søhøjlandet syd for Silkeborg. Det er så vidt vides den største søørred, der er fanget i Danmark, men den er ikke officielt godkendt som Danmarksrekord.

Af Jan Nielsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.   


https://www.fiskepleje.dk/soeer/fiskearter/soeoerred/alder_og_stoerrelse
27 SEPTEMBER 2021