Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet

VÆLG INTERVAL
RSS
2022
01 SEP

Tunen – en gevinst for både biodiversitet og økonomi

Mange lystfiskere elsker at fange tun. Den oplevelse bruger lystfiskerne mange penge på – så mange at det kan gavne den danske oplevelsesøkonomi, viser nye analyser fra...

Fiskeri og fiskebestande
Signalkrebs som denne kan være inficeret med krebspest uden at vise sygdomsstegn.
26 AUG

Undgå at sprede krebsepest

Lystfiskere og andre, der er i kontakt med vandløb, bør desinficere grej og støvler for at undgå at sprede krebsepest.  

IHN-sygdom forekommer på dambrug i Danmark. Fotoet viser guldørreder på i et dambrug.
12 AUG

Lystfiskere kan være med til at mindske spredningen af fiskesygdommen IHN

IHN-virus spredes gennem vand, ved flytning af inficerede æg og fisk eller ved kontakt med redskaber, der har været i direkte berøring med syge fisk eller vand med syge...

Blåfinnet tun
20 JUL

Tunen er tilbage i Danmark, og nu er der nyt om dens adfærd

De første resultater fra mærkningen af blåfinnet tun i danske farvande viser, at de kæmpestore fisk foretager lange vandringer i Atlanterhavet, og at det sandsynligvis...

Springende tun. Foto: Brian MacKenzie
12 JUL

Hjælp DTU Aqua med oplysninger om tun i Danmark

DTU Aqua undersøger den blåfinnede tuns færden i danske farvande og beder folk, som ser tun i havet omkring Danmark, om at hjælpe med oplysninger. 

Udsætning af ål i 2022
05 JUL

I sommeren 2022 bliver der udsat 1.793.000 små ål i fersk- og saltvand.

Formålet er at øge antallet af voksne ål, der søger mod Sargassohavet for at gyde.

Fire plakater om marin fiskepleje
05 JUL

Plakater om marin fiskepleje i Danmark

Fire nye plakater fortæller om spændende projekter i den marine fiskepleje. Lokale foreninger og andre er velkomne til at bruge plakaterne til havnedage m.v.

Københavns Havn byder på fiskeri mange steder og efter mange fiskearter
05 JUL

Lystfiskeri i Københavns Havn – muligheder og begrænsninger

Københavns Havn byder på mange muligheder for lystfiskeri, og der er i dag kun ganske få steder, der ikke må lystfiskes. Det er dog bestemt, at bundfiskene ål og skrubbe...

Havørred
05 JUL

Hedebølge og iltsvind er en farlig cocktail for havørred

Klimaforandringer giver flere hedebølger i Danmark. Det påvirker også livet i havet. For fisk kan hedebølger betyde farligt høje temperaturer, især i den øvre del af...

Karen Timmermann. Foto: Andreas Frommelt
29 JUN

Klimakrise og biodiversitetskrise hænger sammen

Karen Timmermann, professor og ekspert i næringsstoffers betydning for det kystnære hav og udpeget til regeringens Biodiversitetsråd kommenterer spørgsmålet: Hvad er...

Økosystemer Fiskeri og fiskebestande Klimaændringer Havforskning

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra Fiskepleje.dk

https://www.fiskepleje.dk/nyheder?fr=21
31 JANUAR 2023