Etablering af skjulesteder

Mange skjulesten øger overlevelsen for ørredynglen
Stenene giver skjulesteder for ørredyngel og smådyr.

Gode skjulesteder er en af de faktorer, der betyder mest for, hvor mange ørreder, der kan leve i et vandløb. Ørreden er kendt, som den mest aggressive af alle laksefisk. I naturen bruger ørreden derfor mange kræfter på at forsvare sit territorium. Jo større fiskene er, jo større territorium kræver de. Når fiskene kan se hinanden, vil de prøve at skræmme eller æde hinanden, hvis de kan.

Både større sten og mange typer af vandplanter giver fiskene glimrende muligheder for at skjule sig. Når fiskene ikke visuelt kan se hinanden, er der mulighed for en høj ørredtæthed på en given strækning.

Den sandede bund giver ingen skjul for fiskeyngel 
For fiskeyngel er den sandede bund som en ørken stort set uden skjul og med få fødeemner.

Når fiskene ikke kan skjule sig som på billedet herover, bliver de et nemt bytte for artsfælder, andre rovfisk, fugle og oddere. Undersøgelser har også vist, at den fysiske variation i vandløbet er afgørende for, hvor mange fisk, der kan leve på en given strækning. Ved at udlægge gydegrus, større sten og lave en miljøvenlig vedligeholdelse, hvor man bevarer gode vandplanter, vil produktionen af ørredyngel ofte blive forøget væsentligt.

Den lille ørredyngel blev fundet i maven på den lidt større gedde
Lille ørred endte sit liv i maven på den lidt større gedde.

Søg penge til grus og sten

Lystfiskerforeninger kan få betalt gydegrus og skjulesten, blot de udlægger materialet i samarbejde med kommunen. Information om denne tilskudsordning.

Kommunerne kan søge om økonomisk tilskud til restaureringsprojekter.Information om denne tilskudsordning.

Af Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

https://www.fiskepleje.dk/da/vandloeb/restaurering/skjul
24 JULI 2024