Restaurering af vandløb

Vandløbsrestaurering, hvor lystfiskere udlægger gydegrus og skjulesten
Vandløbsrestaurering, hvor lystfiskere udlægger gydegrus og skjulesten.

Vandløbsrestaurering, hvor man også forbedrer fiskenes gyde- og opvækstområder, har vist sig at være meget effektfuldt, når man ønsker at genskabe naturlige bestande. Ofte er der også behov for at sikre passage mellem egnede gyde -og opvækstomåder.

Fiskene i de danske vandløb er i høj grad påvirkede af menneskelige aktiviteter. I et kulturlandskab som det danske vil de ca. 64.000 km vandløb, i udbredt grad, være udsat for utallige menneskeskabte påvirkninger.

Vandløbsrestaurering med udlægning af gydegrus har vist, at man kan flerdoble ørredbestanden.  

De følgende sider giver en gennemgang af menneskeskabte problemer for fiskebestandene, hvoraf de fleste også har direkte eller indirekte indflydelse på, om der kan være sunde og stærke fiskebestande i vores vandløb. 

Vandløbsrestaurering i praksis

Her kan du læse om, hvordan man foretager vandløbsrestaurering:

Information

Se oversigten over bøger, foldere og hjemmesider om vandløbsrestaurering.

https://www.fiskepleje.dk/da/vandloeb/restaurering
24 JULI 2024