Fiskeri efter skalle

En_stolt_nyslaaet_skallefisker_
Skallen er en af de mest almindelige søfisk i Danmark, men der fiskes ikke meget efter den. Der er ikke noget mindstemål eller fredningstid for skallen.

Skallen er en af de mest almindelige fisk i Danmark, men den er ikke specielt værdsat som sportsfisk blandt voksne sportsfiskere. Mange har dog fået lyst til at fiske efter at have fisket skaller som børn. 

De største skaller finder man i klarvandede søer. 

Du kan læse mere om, hvor og hvordan skallen fiskes samt fangststatistik ved at klikke på links til venstre. 

Fiskeriregler

Der er ingen mindstemål eller fredningstider på skalle. 

Af Christian Skov, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. 

 

https://www.fiskepleje.dk/da/soeer/fiskeregler-og-fiskeri/skalle
24 JUNI 2024