Laks i gydedragt. Foto: Nils Mogensen

Gydebestand af laks i Varde Å og Ribe Å i 2012

onsdag 02 jan 13

I 2012 undersøgte DTU Aqua gydebestanden af laks i Varde Å og Ribe Å.

DTU Aqua har i samarbejde med lokale lystfiskerforeninger foretaget en undersøgelse af laksebestandene i Varde Å og Ribe Å i 2012.  

Gydebestand af laks i Varde Å og Ribe Å i 2012  
* I Ribe Å var laksen fredet i 2009.

Varde Å - gydebestand af laks

I Varde Å systemet blev der lavet undersøgelser i Grindsted Å, Ansager Å, Linding Å samt i Varde Å. På baggrund af de indsamlede data er gydebestanden i Varde Å-systemet beregnet til 874 laks.  

Den samlede opgang er de 874 laks plus det antal laks, som er opfisket i henhold til den tildelte årskvote, som i 2012 var på 133 laks. Der vandrede altså ca. 1.000 laks op i Varde Å-systemet i 2012. De laks, der indgik i undersøgelsen, havde en længde på mellem 51-125 cm. 

Lystfiskerforeninger udsætter hvert år laks i Varde Å systemet. Der bliver udsat både ½- og 1-års laks.  

Statistik
På baggrund af de indsamlede data viser beregningen, at gydebestanden i 2012 var på 874 laks. 

Ribe Å - gydebestand af laks

I Ribe Å-systemet blev der lavet undersøgelser i alle tre tilløb i hhv. Gram Å, Gels Å og Hjortvad Å samt i Ribe Å.    

På baggrund af de indsamlede data er gydebestanden i Ribe Å-systemet beregnet til 908. Den samlede opgang er de 908 laks plus det antal laks, som er opfisket i henhold til den tildelte årskvote, som i 2012 var på 64 laks.  

Der vandrede altså knap 1.000 laks op i Ribe Å-systemet i 2012. Laksene var mellem 52 og 115 cm.  

Den samlede laksegydebestand i Ribe Å-systemet blev sidst undersøgt i 2009, hvor gydebestanden blev beregnet til 726 laks. 

Lystfiskerforeninger udsætter laks i Ribe Å-systemet hvert år. Der bliver udsat både ½- og 1-års laks. I efteråret 2012 registrerede DTU Aqua, at den naturlige produktion af laks var tilfredsstillende i Hjortvad Å, og på den baggrund er der ikke længere behov for at udsætte laks i denne del af Ribe Å-systemet.    

Statistik
På baggrund af de indsamlede data viser beregningen, at gydebestanden i 2012 var på 908 laks, og at der er 95 % sandsynlighed for, at gydebestanden ligger i intervallet fra 645 til 1.171 laks.   

Sådan er undersøgelserne foretaget i Varde Å og Ribe Å

Opgangen af laks til Varde Å- og Ribe Å-systemet 2012 blev undersøgt ved hjælp af mærkning/genfangstmetoden. 

Af Niels Jepsen og Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.  
 
https://www.fiskepleje.dk/Nyheder/2013/01/130102_laks_i_varde_aa_og_ribe_aa_2012
24 JULI 2024