Laks i gydedragt

Laksebestanden i Ribe Å er i fremgang

fredag 15 jan 10

I Ribe Å er gydebestanden af laks undersøgt. Gydebestandens størrelse blev undersøgt i løbet af november og december 2009. Dette skete som et led i et moniteringsprogram af den vestjyske laks i Fiskepleje-regi.

Den samlede laksegydebestand i Ribe Å-systemet i 2009 er beregnet til 726 laks. Opretholdelse af laksebestanden i Ribe Å er i høj grad baseret på udsætninger af ½- og 1 årslaks. Dermed er laksebestanden i Ribe Å stadig langt fra at nå målet "Gunstig bevaringsstatus", som er fastsat til 1.000 gydende laks, der ikke stammer fra udsætninger. De fleste af de 726 laks stammer som nævnt fra udsætninger, og derfor er der behov for flere miljøforbedringer i Ribe Å-systemet, hvis laksebestanden skal nå et bæredygtigt niveau uden udsætninger.

”Gunstig bevaringsstatus” for laks er i henhold til ”National forvaltningsplan for laks” en tilstand, hvor det sikres, at bestandene på sigt ikke uddør og kan modstå enkelte dårlige sæsoner, f.eks. hvor overlevelsen af yngel slår fejl eller, at gydebestanden af andre årsager er meget lille.

For Ribe Å er produktionspotentialet væsentligt højere end målet for ”Gunstig bevarings-status” (1.000 gydefisk årligt). En opgang på 2.000 – 4.000 gydelaks årligt til Ribe Å-Systemet er ikke urealistisk, forudsat at der sker omfattende forbedringer af laksens vilkår i vandløbssystemet. Derfor bør der fortsat fokuseres på at genskabe bedre levebetingelser for fiskene i Ribe Å-systemet gennem miljøforbedringer i og ved vandløbet.

Læs mere om undersøgelsen her...(pdf - 0,07 mb)

Mere information om laks:

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyheder om fiskepleje

https://www.fiskepleje.dk/Nyheder/2010/01/190115_laks_i_ribe_aa
24 JULI 2024