Laks i gydedragt

Undersøgelse af de danske laksebestande

torsdag 19 feb 09
|

Størrelsen på de danske bestande af laks skal undersøges i de kommende år.

DTU Aqua har startet et undersøgelsesprogram af laksegydebestandene i de fire danske vandløb, hvor der endnu findes oprindelige laksebestande. Det drejer sig om Storå, Skjern Å, Varde Å og Ribe Å. I fremtiden vil hvert vandløb blive undersøgt en gang hver fjerde år.

Siden midten af 1990’erne er der i alle de danske laksevandløb sket omfattende reguleringer i fiskeriet og ændringer af grundlaget for opdræt og udsætning. For at vurdere effekterne af disse tiltag på laksebestandene og for at vurdere bestandenes udvikling i forhold til målet, som er beskrevet i National forvaltningsplan for laks, er det nødvendigt at følge laksebestandenes udvikling. I Skjern Å stammer under en tredjedel af den samlede laksebestand fra naturlig gydning. Målet for forvaltningsplanen er, at bestandene kan klare sig uden udsætning af laks.

Overvågning af netop gydebestanden er en velegnet metode til at følge laksebestandens udvikling, da gydebestanden er et direkte mål for laksebestandens størrelse og status.

Af Anders Koed, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer.

Information om laks

https://www.fiskepleje.dk/Nyheder/2009/02/090219_laksebestande?id=05a4b3e1-0df1-44aa-aeb6-7b3c3e957b7a
24 JULI 2024