Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet

VÆLG INTERVAL
RSS
2024
Laksekvoter 2024. Foto Nils Folmer Jørgensen
14 MAR

Laksekvoter for fiskesæsonen 2024

DTU Aqua´s biologiske vurdering af laksebestande og laksekvoter for otte vandløb – Storå, Skjern Å, Varde Å, Sneum Å, Kongeå, Ribe Å, Brede Å og Vidå.

Forskningsskibet Havfisken er et af de skibe, der indsamler data om fiskebestandene i de indre danske farvande. Foto: Mikael van Deurs
14 MAR

Hvordan står det til med fiskene i de indre danske farvande?

DTU Aqua arbejder på at gøre data om forekomsten af fisk tilgængelige for alle interesserede. Den første prototype af det lille program FishTrends er ude nu.

DTU Aquas direktør Fritz Köster byder velkommen til Dansk Havforskermøde 2024. Foto: Anne Trap-Lind
11 MAR

Fiskeplejen på det 22. Havforskermøde

Fiskeplejens to citizen science-projekter, Fangstjournalen og Nøglefiskerprojektet, blev præsenteret på videnskabelige plakater på det 22. Danske Havforskermøde på DTU...

Ålegræs. Foto: Mikael van Deurs
27 FEB

Flere små torsk i ålegræs end på sandbund

DTU-studerende har sammenlignet livet på en ålegræseng og et stykke sandbund i Aarhusbugten.

Danmarks kort viser med grønt de kommuner hvor fiskebestanden bliver undersøgt i 2024. Undevandsfotoet viser en ½-års ørred som er naturlig produceret i vandløbet.
27 FEB

Mange vandløb får undersøgt fiskebestanden i 2024

I 2024 undersøger DTU Aqua ørredbestandene i otte vandløbsområder fordelt på 12 kommuner. Andre fiskearter registreres også i undersøgelsen, som foregår i august og september...

Mariager Fjord ved Bramslev Bakker set fra vest mod øst. Foto Kristi Kälo
04 FEB

Havørreder fra vandløb ved Mariager Fjord er genetisk ens, men ørestenene afslører...

Havørrederne fra vandløbene i Mariager Fjord strejfer så meget, at man ikke kan se forskel genetisk. Nye analyser af den kemiske sammensætning af fiskenes øresten afslører...

Kongeå ved nedlagt opstemning ved Nielsby
04 FEB

Opgangen af laks i Kongeå i 2023

I Kongeå blev opgangen af laks estimeret til 722 laks. Dette er en fremgang i forhold til tidligere undersøgelser.

Skjern Å opstrøms Albæk
04 FEB

Opgangen af laks i Skjern Å i 2023

Opgangen af laks i Skjern Å-systemet er i 2023 estimeret til 4.662 stk. Dette er et fald på 38% i forhold til undersøgelsen i 2022, hvor opgangen blev estimeret til 7.553...

Mariager Fjord ved Bramslev Bakker
23 JAN

Nyt fredningsbælte ved Saltværket i Mariager Fjord

Fødevareministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse for fiskeri og fredningsbælter i Mariager Fjord. Den trådte i kraft 1. januar 2024. En vigtig ny regel er et fredningsbælte...

Thornback ray (Raja clavata).
15 JAN

12 millioner kr. til at undersøge fiskearters adfærd og udbredelse i det nordøstlige...

NorTrack-projektet har fået penge fra det europæiske biodiversitetsprogram, Biodiversa+, til at undersøge, hvordan biodiversitet i Nordøstatlanten kan overvåges.

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra Fiskepleje.dk

https://www.fiskepleje.dk/nyheder?guid=%7B6E870F33-B4B6-4CB8-B0A4-5D659D4667C8%7D&fr=11
18 JUNI 2024