Resultat af udsætninger

  

Pighvar graver sig ned i sandet. Foto: Per Dolmer

Pighvar graver sig ned i sandet.

 

For at finde ud af om udsætning af pighvarrer bidrager til at øge bestanden, har DTU Aqua gennemført et flerårigt projekt i Nordsjælland, hvor mere end 580.000 pighvarrer er blevet udsat fra 1991-1997.

Projektet viser, at de udsatte pighvarrer vokser og overlever lige så godt som de vilde, og at der ikke er tegn på, at de udsatte fisk fortrænger de vilde. Det er altså muligt at øge en bestand af pighvarrer i Kattegat ved at sætte opdrættede fisk ud.

Undersøgelsen blev gennemført ved, at omkring 100.000 af de pighvarrer, der blev udsat i Nordsjælland, var mærket med et synligt anker-lignende mærke af plastik, et såkaldt T-bar-mærke. På den måde kan de opdrættede fisk skelnes fra de vilde, og mærket indeholder en kode, som gør det muligt at se, nøjagtigt hvilket individ der er blevet genfanget.

I forbindelse med projektet blev der etableret et samarbejde med amatør-, fritids-, -sports- og erhvervsfiskere om at indsende informationer om fangster af de udsatte fisk. Af de 52.000 mærkede fisk, som blev udsat i Nordsjælland frem til 2006, har DTU Aqua fået omkring 2.500 tilbagemeldinger.

Resultaterne af undersøgelsen er samlet i rapporten Udsætninger af pighvar ved Nordsjællands kyst fra 1991-1997.

Kontakt: Josianne Støttrup, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

https://www.fiskepleje.dk/kyster/udsaetning/pighvar/resultater
18 JULI 2024