Udsætningssteder for pighvarrer

I 2015 skiftede DTU Aqua strategi for udsætning af pighvarrer og gik fra at udsætte afkom af opdrættede pighvarrer til at benytte afkom af vilde pighvarrer. Det viste sig at være en udfordring at opdrætte vilde pighvarrer, hvilket betød, at der ikke blev udsat pighvarrer i nogle år.

I 2020 var der for første gang succes med at gennemføre hele forløbet fra indfangning af gydemodne pighvarrer, over befrugtning af æggene og opdræt af pighvarynglen til udsætning af pighvarrer. Der var ganske vist tale om udsætning af et meget begrænset antal fisk, men DTU Aqua håber, at ”koden nu er knækket”, så det bliver muligt at udsætte betydeligt flere fisk i de kommende år.

Oversigt over udsætninger

Der er sat pighvarrer ud i de indre danske farvande siden 1991. Tabellen viser, hvor der er sat pighvarrer ud siden 2000. Tabellen viser også, hvor mange fisk, der er sat ud, hvor store de var, og om de var mærkede.

* = Ynglen stammer fra lokale moderfisk

År  Sted  Antal  Gennemsnitsstørrelse  Mærket 
2023*  Gershøj, Roskilde Fjord
 5.000
 5-8 cm  Nej
   Horne Sommerland, Sydfynske Øhav  1.000  5-8 cm  Nej
   Sjællands Odde, Sejerø Bugten   1.000  5-8 cm  Nej
2022*  Kerteminde Bugt  6.000  5-8 cm  Nej
2021*  Kerteminde Bugt (Romsø Sund)  1.200  8 cm  Nej
2020*  Bornholm (Sandvig)  20  8-10 cm  Nej
2014  Øresund (Vedbæk Havn)  5.000  9-12 cm  Ja
   Isefjord (Holbæk)  9.000   9-12 cm  Ja
   Roskilde Fjord (Gershøj)  5.000   9-12 cm  Ja
   Karrebæk Fjord  6.100  9-12 cm  Ja
   Øresund (Vedbæk)  6.500  6 cm Nej
   Roskilde Fjord (Gershøj)  6.500  6 cm  Nej
   Karrebæk Fjord  2.000  6 cm  Nej
2013  Sejerø Bugt (Havnsø Havn) 10.475  8-10 cm  Nej
   Limfjorden (Feggesund)  5.000  8-10 cm
 Nej
   Limfjorden (Hvalpsund)  5.000  8-10 cm
 Nej
   Århus Bugt (Kalø Vig) 14.750  3-5 cm  Nej
   Ydre Vejle Fjord (Rosenvold) 15.000   3-5 cm  Nej
   Århus Bugt (Begtrup Vig)    694  11-19 cm  Ja
2012  Århus Bugt (Begtrup Vig)
   974  10-25 cm  Nej
   Diernæs Bugt nord for Åbenrå 11.105  3-5 cm  Nej
2011  Kilen ved Struer  2.000  3-5 cm  Nej
   Hou ved Odder  5.880 5-10 cm  Nej
   Roskilde Fjord (Gershøj) 30.000  5-10 cm  Nej
2010  Århus Bugt (Begtrup Vig)  7.000 7-14 cm   Nej

 Øst for Djursland (Elsegaarde)  6.000 7-14 cm  Nej
2009  Nordsjælland (Nødebohuse)  10.567  7-8 cm  Nej

 Isefjord (Lynæs)  21.134  7-8 cm  Nej
2008   Limfjorden (Nibe Br.)  7.000  10-20 cm  Nej
2007  Vestamager  18.000  5-7 cm  Ja
2006  Århus Bugt (Begtrup Vig)   2.500  4,5 cm  Ja
   Århus Bugt (Begtrup Vig)   2.500  4,5 cm  Nej
   Århus Bugt (Begtrup Vig)   2.500  11 cm  Ja
   Århus Bugt (Begtrup Vig)   2.500  11 cm  Nej
   Vejle Fjord   4.430  19 cm  Ja
   Vejle Fjord  30.000  7 cm  Nej
   Vejle Fjord   6.490  10 cm  Nej
2005  Århus Bugt (Begtrup Vig)  10.000  3-5 cm  Nej
   Århus Bugt (Begtrup Vig)  10.000  3-5 cm  Ja
   Århus Bugt (Begtrup Vig)   4.500  14-18 cm  Ja
   Århus Bugt (Begtrup Vig)   4.500  14-18 cm  Ja
2004  Vejle Fjord   5.179  15-22 cm  Nej
   Egense   7.925  9-12 cm  Nej
   Øster Hurup   7.128  8-10 cm  Nej
   Ebeltoft Vig   9.200  8-10 cm  Nej
   Ebeltoft Vig  12.498  3-5 cm  Nej
   Nordsjælland  21.747  8-10 cm  Nej
   Århus Bugt (Begtrup Vig)   9.657  9-12 cm  Ja
   Bogense    3.734  15-22 cm  Nej
2003   Århus Bugt (Begtrup Vig)   9.657  9-12 cm  Ja
2002  Kilen (Struer)    2.500    Nej
   Århus Bugt (Begtrup Vig)    10.649    9-12 cm  Ja
   Hjarbæk Fjord   3.000  10 cm  Ja
2001  Århus Bugt (Begtrup Vig)   3.529  7-8 cm  Ja
   Ebeltoft Vig   9.000  3-5 cm  Nej
   Helgenæs   6.000  3-5 cm  Nej
2000  Ebeltoft Vig  3.000 
 7,5-10 cm  Nej

 Ebeltoft Vig  6.986 
 7,5-10 cm  Ja
   Århus Bugt (Egå)
 2.994
 7,5-10 cm
 Ja

Kontakt: Mette K. Schiønning, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

 

https://www.fiskepleje.dk/Kyster/udsaetning/pighvar/Udsaetningssteder
24 JULI 2024