Nyheder

VÆLG INTERVAL
RSS
2015
Sortmundet kutling. Foto: Henrik Carl.
26 AUG

Kurser for fritidsfiskere i genkendelse af fiskearter

Gratis kursus skal hjælpe fritidsfiskere med at skelne mellem de fiskearter, som kan være svære at artsbestemme præcist.

Laksesmolt
26 AUG

Størst vandringssucces hos laksesmolt, som er opdrættet ved lav tæthed

Der udsættes tusindvis af laks i danske vandløb. Ny undersøgelse har vist, at deres vandringssucces til havet er påvirket af, hvordan de...

På kurset undersøger vi fiskebestanden i et stort vandløb hvor der er udlagt gydegrus
26 AUG

Få ledige pladser på kurset Vandløbsrestaurering del 2

Kurset er gratis, og man kan melde sig til, hvis man har erfaring med vandløbsrestaurering og basiskendskab til fiskenes miljøkrav.

Skrubbeyngel til udsætning.
24 AUG

127.000 skrubber udsat i Limfjorden i 2015

Produktionen af skrubber til udsætning har været ekstra stor i 2015, og derfor er der blevet udsat særligt mange små skrubber i år. 

Pighvar
23 AUG

Hjælp DTU Aqua med at skaffe gydemodne pighvarrer

De marine fiskeudsætninger af pighvarrer er udfordrede, fordi det er svært at skaffe tilstrækkeligt mange gydemodne pighvarrer. Derfor opfordres fiskere...

Skrubbe klar til udsætning i Limfjorden.
13 AUG

Flere fjordskrubber til Limfjorden

Den 15. juli 2015 blev 20.000 små skrubber udsat i Limfjorden. De skal bidrage til at holde bestanden af fjordskrubber ved lige. 

Photo: DTU Fødevareinstituttet
08 JUL

Fangst af krabber kan gavne Isefjordens fiskebestand

Fangsten af konsumfisk i Isefjorden kan øges betydeligt, hvis en væsentlig del af fjordens overflod af strandkrabber bliver fanget. Krabberne, som gø...

Foto Henrik Carl
08 JUL

Kan saltvand bremse den sortmundede kutling?

Den sortmundede kutling breder sig i de sydøstlige dele af de indre danske farvande. Viden om artens fysiologi og genetik kan afsløre om den også vil...

Opstemning i Bygholm Å ved Klaks Mølle
22 JUN

Kursus i vandløbsrestaurering

Nu kan du melde dig til et gratis kursus i videregående vandløbsrestaurering. Kom og lær, hvordan man løser de store problemer for vandlø...

Satelitsendere på ål har afsløret en helt unik vandringsadfærd
22 JUN

Ny teknologi afslører fisks adfærd i søer, åer og hav

Ny teknologi giver værdifuld viden om fisks adfærd i både ferskvand og de store marine områder. Kim Aarestrup fra DTU Aqua har sammen med internationale...

Nyheder

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra Fiskepleje.dk

http://www.fiskepleje.dk/nyheder.aspx?guid=%7B8CAADBF0-C01C-4789-9340-B0C8D6B51BB8%7D
31 AUGUST 2015