Vandmiljø i søer

Alger_i_Knudsoe
Hvis der udledes for mange næringsstoffer til en sø, kan det give stor algevækst og uklart vand.

Lys, vandplanter og næringsstoffer samt søens udformning er nogle af de elementer, der udgør vandmiljøet i søer. 

Vandmiljø og fiskene

Vandmiljøet er vigtigt for fiskenes trivsel, men hver fiskeart har forskellige krav til søens miljø. Viden om vandmiljøet er derfor vigtig for målrettet fiskepleje. Læs mere om, hvordan vandmiljøet påvirker fiskene, her. 

Sørestaurering

I nogle tilfælde kan man genskabe en god fiskebestand ved at forbedre vandmiljøet i søen. Disse forbedringer kan ske på flere måder, enten ved at lave indgreb i fiskebestanden eller ved at ændre på fysiske og kemiske forhold. Man kan ikke selv udføre sørestaurering, det er altid myndighederne, der står for det. Læs mere om sørestaurering her. 

Ofte stillede spørgsmål

Hvor kan man få det bedste fiskeri, i klare eller uklare søer? Se svaret her.
Hvorfor er der mange store aborrer i klart vand? Se svaret her.
Hvordan er rovfiskenes adfærd i uklart vand? Se svaret her. 
Hvad betyder de forskellige slags planter for fiskene? Se svaret her.

Af Lene Jacobsen, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer

 

https://www.fiskepleje.dk/da/soeer/vandmiljoe-i-soer-generelt-
24 JUNI 2024