Statistik for erhvervsmæssig fangst af suder

Der drives ikke målrettet erhvervsfiskeri efter suder i Danmark. Der fanges mindre mængder som bifangst ved andet fiskeri, og disse fisk indhandles af og til.

Således har den samlede årlige fangst i Danmark ifølge Fiskeristyrelsens landingsstatistik svinget mellem nul (fx 2006-2007 + 2009-2012) og 226 kg (2014) pr. år i perioden 2003-2023.

Det er typisk områder fra Østdanmark, der optræder i statistikken, herunder såvel lokaliteter i ferskvand som kystfarvande ved Østersøen. Eksempler på lokaliteter, der optræder i statistikken er diverse søer på Lolland, Bavelse Sø samt søer ved Dragør og Nykøbing Sjælland.

Fra 2013 og frem optræder de vestjyske fjorde i statistikken med en samlet fangst på 82 kg (2013). I 2014 blev der landet 218 kg i Ringkøbing Fjord (incl. Stadil Fjord). I årene siden har den årlige fangst varieret mellem 18 kg (2015) og 96 kg (2022) suder i Ringkøbing Fjord. I 2019, 2020, 2021, 2022 og 2023 blev der landet henholdsvis 57, 69, 48, 96 og 47 kg suder fra fjorden, formentlig primært fra Stadil Fjord, der administrativt betragtes som en del af Ringkøbing Fjord, men rent biologisk er en ferskvandssø.

Her kan du finde de officielle fangster for de seneste 10 år

Læs mere om sudens biologi

Af Søren Berg, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer

https://www.fiskepleje.dk/da/soeer/fiskeregler-og-fiskeri/suder/statistik
18 JUNI 2024