Vidensbanken

Elfiskeri_Foto__Jens_Astrup
I vidensbanken vil du kunne finde og downloade rapporter m.m. om fiskeundersøgelser og miljøtilstanden i mange danske søer.

Denne sider er under omlægning og derfor virker links ikke pt - en ny udvidet version forventes online primo 2024.

Er du interesseret i fiskepleje i en bestemt sø? Er du nysgerrig omkring vandmiljøet eller fiskebestanden i en sø? Er du interesseret i fiskeriets historie? Så er det godt at starte med at undersøge, hvor meget viden, der allerede findes om søen. Eksempelvis er viden om søens fiskebestand og vandmiljø en forudsætning for at kunne lave målrettet fiskepleje. 

Viden om miljøtilstanden eller fiskebestande i søer finder man meget ofte i form af indrapporterede fangstjournaler, amtslige miljørapporter eller tidligere tiders videnskabelige undersøgelser. 

DTU Aqua vil samle al denne viden på ét sted i en vidensbank, som alle har nem adgang til.

Database med rapporter og undersøgelser om fisk og vandmiljø i søer

Klik på kortet

Findes der ingen viden, kan du måske selv bidrage med viden enten via fangstjournaler eller via vandmiljøagent ordningen. Læs mere om fangstjournaler her, og læs mere om vandmiljøagent her. 

Af Christian Skov, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer 

https://www.fiskepleje.dk/da/soeer/vidensbanken
23 SEPTEMBER 2023