Pighvaryngel udsættes på Bornholm. Foto: Mads Christoffersen

Udsætning af fisk i kystnære områder

I dag sættes der skrubber, pighvarrer, helt og ål ud i de kystnære områder af Danmark. Disse udsætninger er finansieret af fiskeplejen.

Lige siden starten af 1900-tallet har man forsøgt at øge fiskebestandene i havet ved at udsætte fisk. Dengang blev der sat millioner af torskeæg og -larver ud. Men det blev aldrig undersøgt, om udsætningerne havde en effekt på torskebestanden. Mærkningsteknikkerne var ikke særligt veludviklede på den tid, og derfor var det ikke muligt at skelne de udsatte torsk fra de vilde torsk.

I 1960’erne startede de første forsøg med udsætninger af fladfisk i form af 2 centimeter store rødspætter i England. Siden er der gennemført en række projekter, der undersøger, hvordan man bedst udsætter fisk.

Tilladelse og vurdering før udsætning

Udsætning af fisk kræver også forskellige tilladelser. Det er vigtigt, at en række forhold er opfyldt, inden man sætter opdrættede fisk ud, og at der er en teoretisk viden, der sandsynliggør, at man kan øge bestanden ved at udsætte fisk.

Læs om, hvordan man forbereder og får tilladelse til udsætning fisk

Udsætning af fisk i kystnære områder

Læs mere om udsætning af

Læs om udsætning af fisk i vandløb

Kontakt: Mette K. Schiønning, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

https://www.fiskepleje.dk/Kyster/udsaetning
24 JUNI 2024