Anmeldelse af ulovligt fiskeri kan ske på anmeldelse.fiskeristyrelsen.dk

Eller kontakt Fiskeristyrelsens Døgnvagt. Tlf.: 72 18 56 09 

E-mail: fmc@fiskeristyrelsen.dk