Skånsomt fiskeri - hold fisken i vandet under afkrogningen

Anbefalinger til skånsomt lystfiskeri

Undgå at stresse og skade fisk unødigt. Her er gode råd om, hvordan du skånsomt fanger, håndterer, genudsætter eller afliver fisk.

1. Valg af fiskeudstyr

 • Vælg den krogmontering, -type og -størrelse, som er mest skånsom
 • Vælg fiskestang, hjul, krog og linetykkelse, som matcher den art og fiskestørrelse, du fisker efter
 • Læs mere...

2. Fangst, landing og håndtering

 • Vælg en fisketeknik, som forebygger dyb krogning og gør afkrogning under vand mulig
 • Minimér fight-tiden
 • Håndland fisken, eller brug gumminet
 • Undgå unødig berøring af fisken, og beskyt fiskens slimlag
 • Brug krogløser
 • Håndter, mål, vej og fotografer så vidt mulig fisken i/under vand
 • Understøt fiskens bug, hvis det er nødvendigt at løfte den fri af vandet
 • Ved genudsætning - hjælp fisken på vej
 • Opbevar levende fisk skånsomt
 • Læs mere...

3. Catch & Release

Du bør undgå Catch & Release, dvs. fiskeri hvor fangsten hovedsageligt bliver genudsat, når:

 • Vandtemperaturen er høj
 • Fiskeriet foregår i fiskenes gydeperiode, eller hvis arten er fredet
 • De fangede fisk har tegn på dykkersyge, f.eks. udstående øjne, udspilet mave, synlig mavesæk i munden eller synlige tarme ved gattet
 • Der er forøget risiko for, at den genudsatte fisk bliver ædt af andre dyr (fisk, fugle og pattedyr)
 • Det er frostvejr, og det er nødvendigt at tage fisken op af vandet, inden den bliver genudsat
 • Læs mere...

4. Aflivning af fisk 

1. Valg af fiskeudstyr

Vælg agn og krogmontering som er mest skånsom og minimerer dødeligheden, hvis fisken bliver genudsat

Brug metoder, hvor du kan afkroge og håndtere fisken under vand og samtidig minimere håndteringstiden. Det øger overlevelsen og er derfor vigtig, hvis fisken skal genudsættes.

Pas på med små agn til store fisk. Mindre agn sluges ofte lettere end større agn - et aspekt, hvor forholdet mellem agnens størrelse og fiskens størrelse selvfølgelig spiller ind. Brug derfor ikke de mindste agn til målrettet catch & re­lease fiskeri, hvis ikke der samtidig anvendes en metode, hvor krogen er monteret på en måde, som muliggør skån­som afkrogning.

Det er bedst at anvende kroge og krogmonteringer, der er nemme at afkroge, minimerer krogsårets størrelse og gør det nemt at afklippe line eller krog, hvis det er nødvendigt. Her er det en fordel, at krogen er monteret direkte på et stykke line. Det gør det nemt at komme til krogen og eventuelt afkroge under vand med en krogløser eller afklippe linen, hvis det er nødvendigt.

Anvend krogtyper og montager, der er tilpasset til arten og fiskeriet. Herunder er nævnt eksempler på kroge, der bidrager til at minimere skader og øge overlevelsen af genudsatte fisk. Kroge uden modhager sikrer hurtigere og lettere afkrogning. Anvend evt. kroge med modhager, hvor modhagen er klemt ned.

 • Mindre kroge fremfor større kroge betyder mindre kr­ogsår og gør det nemmere at få en krogløser (discor­ger) ind til krogen. Krogløserens størrelse afhænger af krogens størrelse og jo mindre krogløser, desto jo lette­re bliver det at få krogløseren ind i munden og foretage afkrogningen hurtigt og skånsomt under vand. Mindre kroge anbefales dog kun, når det indebærer, at agnen ikke sluges dybere end samme agn med en større krog.

 • Cirkelkroge fremfor J-kroge, når man fisker med naturlig agn, hvor fisken kan sluge agnen.

 • Brug af én enkelt krog fremfor to/flere kroge af samme størrelse i samme agn. Det medvirker til kort håndteringstid.
 • Anvend kroge, der med tiden kan ruste, hvis linen bliver klippet eller sprænger.

Modhageløse kroge reducerer håndteringstiden for alle agntyper f.eks. spinnere, woblere, blink og jigs. Der findes dog ikke ret mange af den slags agn, som er monteret med modhageløse kroge, så her må man selv bøje modhagen ned med en tang. 

2. Fangst, landing og håndtering

Vælg en fisketeknik, som forebygger dybe krogninger og muliggør afkrogning under vand
Den teknik, du vælger, skal sigte mod, at fisken bliver kroget i munden og ikke i gæller, svælg eller mave. Teknikker, der involverer løsline, hvor fisken lettere kan sluge agnen, medfører oftere krogning i gæller, svælg og mave. Den mest skånsomme krogning sker, hvis fisken bliver kroget med det samme, og der samtidig bliver fisket med helt stram line, uden at give fisken friline, idet den hugger. Hurtige modhug giver færre dybe krogninger.

Minimér fight-tiden
Når fisken er kroget, er det mest skånsomt for fisken, hvis du fighter (haler den ind) og afkroger den, så snart den er klar til at blive håndteret.

Når fisken er kroget, er det mest skånsomt for fisken, hvis du fighter den og afkroger den, så snart den er klar til at blive håndteret.

Det er vigtigt, at fisken ikke bliver stresset unødigt, men samtidig er så rolig, at afkrogning og håndtering kan ske hurtigt uden følgeskader på fisk.

Håndland fisken eller brug gumminet
Det er skånsomt at håndlande fisken, men husk at gøre hænderne våde først. Klem ikke fisken, og undgå at berøre øjne og gæller.

Du kan også anvende et net til at lande fisken - helst gumminet eller knudeløst net. Fangstnettet skal passe i størrelse til de fisk, som du fisker efter.

En Lip-grip-tang kan bidrage til skånsom håndtering, hvis du afkroger fisken i vandet. Vær dog opmærksom på, at metoden kan medføre mundskader hos nogle fiskearter.

Brug ikke gaf/fangstkrog til landing af fisk, som du vil genudsætte.

Undgå unødig berøring af fisken, og beskyt fiskens slimlag
Fisk, der skal genudsættes, skal så vidt muligt blive i vandet for at beskytte slimlaget og gæller. Er det nødvendigt at tage fisken ud af vandet så undgå, at fisken ligger på sten, jord, i bunden af båden eller andet, mens den bliver afkroget. Afkrogning ude af vandet sker bedst på en våd afkrogningsmåtte, som skåner slimlaget.

Brug krogløser
Medbring altid et redskab til at afkroge, så du hurtigt og effektivt kan afkroge fisk, som skal genudsættes. Gode krogløseredskaber er tang (peang), krogløser (disgorger) og saks/bidetang i tilfælde af, at du skal klippe linen eller krogen.

Ved krogninger, hvor krogen er synlig og nem at komme til, kan du anvende fingrene. Sidder den lidt mere fast, kan du anvende en tang. Ved dybe krogninger f.eks. i midten af munden, svælg eller mave, anvendes en krogløser (discorger). Er det umuligt at anvende en krogløser, hvis krogen sidder dybt begravet i maven eller i gæller, klippes krogen af.

Håndter, mål, vej og fotografer så vidt muligt fisken i/under vand

Skal du genudsætte en fisk, skal du undgå at få den over vandet. Det er derfor mest skånsomt at måle og fotografere fisken, mens den er i vandet. Vej kun fisken, hvis det er absolut nødvendigt, og brug i så fald en våd vejesæk/vejeslynge.

Understøt fiskens bug, hvis det er nødvendigt at løfte den fri af vandet
I de tilfælde hvor det er nødvendigt at tage fisken ud af vandet, f.eks. for at afkroge den, er det mest skånsomt, hvis du understøtter fiskens bug. Løft den ikke op i halen.

Ved genudsætning - hjælp fisken på vej
Observér fisken i vandet, og genudsæt den, så snart den er kommet til kræfter, og selv begynder at kunne svømme væk.

Hvis fisken er udmattet, kan du hjælpe fisken ved at holde den op mod vandstrømmen, så vandet løber igennem munden og ilter gællerne. I stillestående vand kan du med fordel forsigtigt bevæge fisken rundt i ottetaller med hovedet fremad - og ikke frem og tilbage.

Opbevar levende fisk skånsomt
Er der brug for at opbevare fisken levende, f.eks. i et bassin, kar eller keepnet, så sørg for at:

 • Fisken har tilstrækkelig med plads, og der er god dybde
 • Vandkvalitet, ilt og temperatur svarer til det miljø, fisken blev fanget i
 • Opbevaringstiden bliver så kort som muligt


 

3. Catch & Release-fiskeriFisk har størst chance for at overleve, hvis de hurtigt og skånsomt bliver afkroget under vand. Dertil har valg af fiskegrej, metoder, håndterings- og afkrogningsteknik– samt miljø, herunder vandtemperatur, også betydning. Dertil er der en række andre for­hold, du som lystfisker skal tage hensyn til.

Ved målrettet Catch & Release fiskeri bør du undgå at fiske når:

 • Vandtemperaturen er høj
 • Fiskeriet foregår i fiskenes gydeperiode, eller hvis arten er fredet
 • De fangede fisk har tegn på dykkersyge, f.eks. udstående øjne, udspilet mave, synlig mavesæk i munden eller synlige tarme ved gattet
 • Der er forøget risiko for, at den genudsatte fisk bliver ædt af andre dyr (fisk, fugle og pattedyr)
 • Det er frostvejr, og det er nødvendigt at tage fisken op af vandet i lang tid, inden den bliver genudsat4. Aflivning af fisk

Afliv fisken hurtigt og effektivt
Det at fange og spise fisk er en naturlig del af det at fiske. Når du ønsker at hjemtage en fanget fisk, så bør du aflive den umiddelbart efter, at den er landet, og det bør foregå så hurtigt som muligt. Du kan aflive fisken ved et bedøvende eller dræbende slag i hovedet/nakken, og efterfølgende lade fisken afbløde ved at overskære strube eller gæller.


Af Christian Skov og Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer


https://www.fiskepleje.dk/vandloeb/fiskeriregulering/genudsaette_fisk
24 JULI 2024