Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet

VÆLG INTERVAL
RSS
2024
DTU Aquas direktør Fritz Köster byder velkommen til Dansk Havforskermøde 2024. Foto: Anne Trap-Lind
11 MAR

Fiskeplejen på det 22. Havforskermøde

Fiskeplejens to citizen science-projekter, Fangstjournalen og Nøglefiskerprojektet, blev præsenteret på videnskabelige plakater på det 22. Danske Havforskermøde på DTU...

Ålegræs. Foto: Mikael van Deurs
27 FEB

Flere små torsk i ålegræs end på sandbund

DTU-studerende har sammenlignet livet på en ålegræseng og et stykke sandbund i Aarhusbugten.

Danmarks kort viser med grønt de kommuner hvor fiskebestanden bliver undersøgt i 2024. Undevandsfotoet viser en ½-års ørred som er naturlig produceret i vandløbet.
27 FEB

Mange vandløb får undersøgt fiskebestanden i 2024

I 2024 undersøger DTU Aqua ørredbestandene i otte vandløbsområder fordelt på 12 kommuner. Andre fiskearter registreres også i undersøgelsen, som foregår i august og september...

Mariager Fjord ved Bramslev Bakker set fra vest mod øst. Foto Kristi Kälo
04 FEB

Havørreder fra vandløb ved Mariager Fjord er genetisk ens, men ørestenene afslører...

Havørrederne fra vandløbene i Mariager Fjord strejfer så meget, at man ikke kan se forskel genetisk. Nye analyser af den kemiske sammensætning af fiskenes øresten afslører...

Kongeå ved nedlagt opstemning ved Nielsby
04 FEB

Opgangen af laks i Kongeå i 2023

I Kongeå blev opgangen af laks estimeret til 722 laks. Dette er en fremgang i forhold til tidligere undersøgelser.

Skjern Å opstrøms Albæk
04 FEB

Opgangen af laks i Skjern Å i 2023

Opgangen af laks i Skjern Å-systemet er i 2023 estimeret til 4.662 stk. Dette er et fald på 38% i forhold til undersøgelsen i 2022, hvor opgangen blev estimeret til 7.553...

Mariager Fjord ved Bramslev Bakker
23 JAN

Nyt fredningsbælte ved Saltværket i Mariager Fjord

Fødevareministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse for fiskeri og fredningsbælter i Mariager Fjord. Den trådte i kraft 1. januar 2024. En vigtig ny regel er et fredningsbælte...

Thornback ray (Raja clavata).
15 JAN

12 millioner kr. til at undersøge fiskearters adfærd og udbredelse i det nordøstlige...

NorTrack-projektet har fået penge fra det europæiske biodiversitetsprogram, Biodiversa+, til at undersøge, hvordan biodiversitet i Nordøstatlanten kan overvåges.

Havvindmølleparken Horns Rev 2. Havvindmøller er markeret med sort og lyttestationerne med grøn. De 30 lyttestationer registrerer torsk i vindmølleparken. Til højre ses havvindmølleparken fra luften.
10 JAN

Kan en vindmøllepark fungere som gydeområde for torsk ?

Nyt projekt kortlægger torskens bevægelser i en vindmøllepark med særligt fokus på torskens gydesæson.

2023
Pighvarreyngel udsættes i Roskilde Fjord af Gershøj Fritidsfiskerforening (DAFF) i slutningen af oktober sammen med lokale deltagere. Foto Fishlab.
19 DEC

Fiskeplejen udsætter 7.000 pighvarreyngel fra lokale stamfisk

I løbet af oktober og november 2023 har den marine fiskepleje udsat 7.000 pighvarreyngel fra lokale stamfisk på tre lokaliteter i Roskilde Fjord, Sejerø Bugten og Det...

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra Fiskepleje.dk

https://www.fiskepleje.dk/nyheder?guid=%7B0B22263F-4136-4C23-BC00-7CEE565DD4CC%7D&fr=11
19 MAJ 2024