Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet

VÆLG INTERVAL
RSS
2023
Foto af Mikael van Deurs
21 SEP

Ny nøglefiskerrapport: De traditionelle fisk er næsten væk

Traditionelle danske fisk som skrubber og ålekvabber er gået stærkt tilbage. Det dokumenterer den nyeste nøglefiskerrapport, hvor DTU Aqua i samarbejde med frivillige...

Fødevarer, fisk og landbrug Miljø og forurening
Brakvandsgedde
31 AUG

Brakvandsgedder og brakvandsaborrer ved Sydsjælland skal have det meget bedre

Nye anbefalinger beskriver, hvordan man kan genskabe store livskraftige bestande af gedder og aborrer i brakvandsområderne omkring Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster...

Springende tun. Foto: Brian MacKenzie
21 AUG

Hjælp DTU Aqua med oplysninger om tun i Danmark

DTU Aqua undersøger den blåfinnede tuns færden i danske farvande og beder folk, som ser tun i havet omkring Danmark, om at hjælpe med oplysninger. 

Opstemningen ved Rind Å, som er et tilløb til Skjern Å. Spærringen skal fjernes i den nye Vandplansperiode som er 2021-2027.
10 AUG

Tusindvis af kilometer vandløb stadig uden faunapassage

Der er stadig mere end 3.500 fysiske spærringer i vandløbene i Danmark, som hindrer fri faunapassage og dermed succesfuld genoprettelse af blandt andet naturlige fiskebestande...

Flads Å har på denne strækning de naturlige gyde- og opvækstområder bevaret
26 JUN

Pas godt på laksen i Ribe Å – den skal nu klare sig uden støtteudsætninger

Fra og med 2023 bliver der ikke længere udsat opdrættede laks i Ribe Å-systemet. Ribe Å er således nu det andet vandsystem i Danmark, hvor den naturlige produktion af...

Skrubbe. Foto: Claus Hellerøe
26 JUN

Fiskene er skrubbet af i de østjyske fjorde

En gruppe fritidsfiskere og undervandsjægere fiskede efter skrubber ved Juelsminde og i Horsens og Vejle Fjord, men fangede kun meget få fisk. 

Havørred. Foto: Kristi Källo
23 JUN

Ph.d.-forsvar om strejfende havørreder i Mariager Fjord

Den 3. juli 2023 forsvarer Kristi Källo sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges på DTU i Silkeborg eller online.

Hands helding flat oyster. Photo: DTU Aqua
23 JUN

Ph.d.-forsvar om den genetiske struktur hos limfjordsøsters

Den 4. juli 2023 forsvarer Homère J. Alves Monteiro sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges online eller på DTU i Silkeborg.

Havørred på gydevandring i vandløb
20 JUN

Havørreder vender tilbage til åen på samme tid år efter år

Ny forskning viser, at flergangsgydende havørreder vandrer ind og ud af vandløbene på samme tid hvert år. Voksne havørreder afvejer vækst og overlevelse i forbindelse med...

Udsætning af sætteål
20 JUN

I sommeren 2023 bliver der udsat 1.682.000 små ål i fersk- og saltvand

Formålet er at øge antallet af voksne ål, der søger mod Sargassohavet for at gyde.

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra Fiskepleje.dk

https://www.fiskepleje.dk/nyheder.aspx?guid=B58B0494-3789-4F7C-9258-3ED733C8C2C7
24 SEPTEMBER 2023