Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet

VÆLG INTERVAL
RSS
2023
Ålegræs. Foto: Mikael van Deurs
03 MAR

Frivillige fra projekt ”Kysthjælper” planter ålegræs for at fremme biodiversiteten...

En studerende har undersøgt dyrelivet i et nyt ålegræsområde, som ’kysthjælperne’ står bag. Resultaterne tyder på, at ålegræsset lokker fisk til, og at især de helt små...

Laksekvoter 2023. Foto Nils Folmer Jørgensen
03 MAR

Laksekvoter for fiskesæsonen 2023

DTU Aqua´s biologiske vurdering af laksebestande og laksekvoter for otte vandløb – Storå, Skjern Å, Varde Å, Sneum Å, Kongeå, Ribe Å, Brede Å og Vidå.

Skarv har fanget en havørred
01 MAR

Nyt studie dokumenterer skarvprædation på voksne havørreder

Skarver æder også voksne havørreder.

STRAITS
24 FEB

Nu skal livets bevægelser i havet i hele Europa kortlægges

Beskyttelse og forvaltning af livet i havet kræver indgående viden om biologi og havets økosystemer. Et nyt EU-projekt, STRAITS, hvor DTU Aqua er med, skal over de næste...

Foto af Mikael Van Deurs
26 JAN

Forstå, hvordan naturgenopretning i havet kan lykkes

Med tre nye overordnede guides om naturgenopretning i havet kan beslutningstagere, aktører og interessenter nu gå til sagen med øget succes for både havnaturen, økosystemtjenesterne...

Fisk og skaldyr Klimatilpasning Økosystemer
Dansk vandløb
24 JAN

Overraskende høj strejfrate blandt havørreder i Mariager Fjord

Havørreder vandrer på forskellige tidspunkter i deres livscyklus. Selvom de kan vandre flere hundrede kilometer ude i havet, er de kendte for med høj præcision at vende...

Kommuner og frivillige udlægger grusstryg til gavn for fisk og smådyr. Her har laks i Storå-systemet gydt i det udlagte gydegrus.
24 JAN

Opgangen af laks i Storå i 2022

I Storå-systemet er opgangen i 2022 estimeret til 5.119 laks.

Ronnum Bæk i Skjern Å-systemet - vandranunkler giver stor fysisk variation til gavn for smådyr og fisk
24 JAN

Opgang af laks i Skjern Å 2022

I Skjern Å-systemet er opgangen i 2022 estimeret til 7.553 laks.

Af Mikael Van-Deurs
06 JAN

Projekt Coastal Life skal bringe banker af muslinger og østers ​tilbage til Limfjorden

DTU Aqua er med i det landsdækkende 6-årige projekt Coastal Life, som Limfjordsrådet har søsat i et partnerskab med seks kommuner, fire universiteter, to statslige styrelser...

Fødevarer, fisk og landbrug
2022
Martin-Lindegren-privatphoto-web
22 DEC

Tænk langsigtet og tag forskningen alvorligt

Seniorforsker ved DTU Aqua Martin Lindegren efterlyser handling i dette 3. interview under overskriften ’hvad er biodiversitet?’ Dyk ned i ’funktionel biodiversitet’...

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra Fiskepleje.dk

https://www.fiskepleje.dk/nyheder.aspx?guid=%7BC6D253BA-E185-4918-93D6-8680B0B42AC4%7D
23 MARTS 2023