Udsætning af fisk i vandløb

   Ål klar til udsætning i søer, vandløb og kystnære områder.Ål til udsætning i søer, vandløb og kystnære områder.
   Spredning af ørredyngel giver større bestande

Ved at sprede fiskene øger man deres overlevelse.

 

Der er en lang tradition for at udsætte fisk i vandløb. 

I dag finansierer fisketegnsmidlerne udsætning i vandløb af arter som ørred, laks og ål til udsætning. 

Udsætning af fisk foregår efter udsætningsplaner, der tager hensyn til vandløbenes bærekapacitet.

Udsætningsplaner for ørred er langt de mest omfangsrige, idet der foreligger en plan for alle de vandløb, hvor vandkvaliteten og de fysiske forhold opfylder ørredens krav.

I det følgende er der beskrevet, hvordan man udarbejder en udsætningsplan for ørred. For at kunne lave en udsætningsplan, bliver der først foretaget elektrofiskeri for at se, hvor mange ørreder der er i forvejen. Fiskeribiologerne ser også på omfanget af levesteder og føde.

Udsætningsplaner skal sikre, at udsætningerne sker i balance med vandløbets bærekapacitet.

 

https://www.fiskepleje.dk/da/vandloeb/udsaetning
24 JULI 2024