Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet

VÆLG INTERVAL
RSS
2021
Ihn fiskesygdommen har angrebet ørreder i dambrug
10 JUN

Fiskesygdommen IHN er fundet i flere jyske dambrug og i en put and take-sø –...

Vær opmærksom på regler for flytning af fisk, desinfektion af udstyr m.v.

Blåfinnet tun
26 MAJ

Blåfinnet tun bliver undersøgt i 2021

Samarbejdet mellem forskere og sportsfiskere med at fange og mærke blåfinnet tun fortsætter i 2021

Fredningsbælter på kysten - både helårlig og halvårlig fredningsbælter er vist på denne strækning
19 MAJ

Nu er det nemt at holde styr på fredningsbælter

Bruger man Fangstjournalens app ude på fiskepladsen, får man direkte besked om de fredningsbælter, der findes inden for 5 km afstand fra, hvor man st...

I Midtermolebasinnet bag Langelinje må der lystfiskes hele året
21 APR

Lystfiskeri i Københavns Havn – åbner for flere fiskepladser

Københavns Havn byder nu på lystfiskeri endnu flere steder, Mulighederne for lystfiskeri, der sidst blev udvidet i 2015, er endnu en gang øget. Nu er...

Oprørt hav. Foto: Colourbox
21 APR

4000 kubikmeter granitsten skal beskytte dyr og kyster

Hvordan kombinerer man kystbeskyttelse med øget biodiversitet? Det vil nyt DTU-projekt undersøge.

Kyster og havne Økosystemer Fiskeri og fiskebestande
Vandløb med naturlige slyngninger
19 APR

Hvor lang er min å?

Er du nysgerrig efter, hvor lang den å, du fisker i, egentlig er? DTU Aqua har opmålt længden på alle landets vandløb. Her præsenteres...

Hald Sø er Danmarks tredjedybeste sø med dybder over 31 meter
19 APR

Fiskevandringer kortlagt med få meters nøjagtighed

Med avanceret teknologi undersøger DTU Aqua fisks adfærd og overlevelse i Hald Sø. Nu kan du følge fiskenes færden på et digitalt...

Lystfiskeri på kysten
13 APR

Mange flere fiskede i 2020

Covid 19-pandemien satte skub i lystfiskeriet.

Atlantisk laks
30 MAR

Laksekvoter for fiskesæsonen 2021

DTU Aqua har foretaget en biologisk vurdering af laksebestande og laksekvoter for otte vandløb – Storå, Skjern Å, Varde Å, Sneum Å...

Laks med red skin disease lignende symptomer
29 MAR

Der er fundet laks med tegn på Red Skin Diease i danske vandløb

På baggrund af observationer af laks med symptomer på sygdom i danske vandløb opfordrede DTU Aqua lystfiskere til at indsende deres observationer og...

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra Fiskepleje.dk

https://www.fiskepleje.dk/Nyheder?fr=11
28 SEPTEMBER 2021