Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet

VÆLG INTERVAL
RSS
2023
Springende tun i Øresund. Foto ©Tanis Jansen
06 OKT

Tunmærkningen er slut for i år – og sandsynligvis med en dansk rekordtun

Den blåfinnede tun er vendt tilbage til vore farvande og mærkningsprojektet har tilmed mærket den største tun i projektet med en vurderet vægt på ca. 380 kg.

Professor Einar Eg Nielsen, DTU Aqua
06 OKT

Den der klarer sig bedst, er den der er opvokset vildt

Hvad er biodiversitet? I anledning af det aktuelle store fokus på havet og biodiversitet opdaterer vi og genpublicerer de tre interviews med forskere, der på hver sin...

Havkarusse_Biohut / Naturpark Lillebælt
27 SEP

Fiskebørnehaverne i Naturpark Lillebælt virker

Dobbelt så mange fisk. Sådan lyder det positive resultat, der er kommet ud af at etablere 56 fiskebørnehaver i Naturpark Lillebælt i 2022. Undersøgelser og resultater...

Blåfinnet tun
25 SEP

Tunprojektet fik royalt besøg af H.K.H. Kronprins Frederik

Tunmærkningen har igen haft besøg af H.K.H. Kronprins Frederik, som i går kom og hjalp med mærkningen og fik lejlighed til at høre om resultaterne fra netop den tun, han...

Foto af Mikael van Deurs
21 SEP

Ny nøglefiskerrapport: De traditionelle fisk er næsten væk

Traditionelle danske fisk som skrubber og ålekvabber er gået stærkt tilbage. Det dokumenterer den nyeste nøglefiskerrapport, hvor DTU Aqua i samarbejde med frivillige...

Fødevarer, fisk og landbrug Miljø og forurening
Brakvandsgedde
31 AUG

Brakvandsgedder og brakvandsaborrer ved Sydsjælland skal have det meget bedre

Nye anbefalinger beskriver, hvordan man kan genskabe store livskraftige bestande af gedder og aborrer i brakvandsområderne omkring Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster...

Af Mikael Van Deurs
22 AUG

Marin naturgenopretning og redskabsudvikling er DTU Aquas specialer

Det kræver indgående viden om naturgenopretning og nytænkning i fiskeriredskaber at leve op til de miljøkrav, der er lagt op til i EU’s biodiversitetsstrategi og Marine...

Springende tun. Foto: Brian MacKenzie
21 AUG

Hjælp DTU Aqua med oplysninger om tun i Danmark

DTU Aqua undersøger den blåfinnede tuns færden i danske farvande og beder folk, som ser tun i havet omkring Danmark, om at hjælpe med oplysninger. 

Opstemningen ved Rind Å, som er et tilløb til Skjern Å. Spærringen skal fjernes i den nye Vandplansperiode som er 2021-2027.
10 AUG

Tusindvis af kilometer vandløb stadig uden faunapassage

Der er stadig mere end 3.500 fysiske spærringer i vandløbene i Danmark, som hindrer fri faunapassage og dermed succesfuld genoprettelse af blandt andet naturlige fiskebestande...

Flads Å har på denne strækning de naturlige gyde- og opvækstområder bevaret
26 JUN

Pas godt på laksen i Ribe Å – den skal nu klare sig uden støtteudsætninger

Fra og med 2023 bliver der ikke længere udsat opdrættede laks i Ribe Å-systemet. Ribe Å er således nu det andet vandsystem i Danmark, hvor den naturlige produktion af...

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra Fiskepleje.dk

https://www.fiskepleje.dk/Nyheder?fr=11
6 DECEMBER 2023