Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet

VÆLG INTERVAL
RSS
2021
I Midtermolebasinnet bag Langelinje må der lystfiskes hele året
21 APR

Lystfiskeri i Københavns Havn – åbner for flere fiskepladser

Københavns Havn byder nu på lystfiskeri endnu flere steder, Mulighederne for lystfiskeri, der sidst blev udvidet i 2015, er endnu en gang øget. Nu er...

Oprørt hav. Foto: Colourbox
21 APR

4000 kubikmeter granitsten skal beskytte dyr og kyster

Hvordan kombinerer man kystbeskyttelse med øget biodiversitet? Det vil nyt DTU-projekt undersøge.

Kyster og havne Økosystemer Fiskeri og fiskebestande
Vandløb med naturlige slyngninger
19 APR

Hvor lang er min å?

Er du nysgerrig efter, hvor lang den å, du fisker i, egentlig er? DTU Aqua har opmålt længden på alle landets vandløb. Her præsenteres...

Hald Sø er Danmarks tredjedybeste sø med dybder over 31 meter
19 APR

Fiskevandringer kortlagt med få meters nøjagtighed

Med avanceret teknologi undersøger DTU Aqua fisks adfærd og overlevelse i Hald Sø. Nu kan du følge fiskenes færden på et digitalt...

Lystfiskeri på kysten
13 APR

Mange flere fiskede i 2020

Covid 19-pandemien satte skub i lystfiskeriet.

Atlantisk laks
30 MAR

Laksekvoter for fiskesæsonen 2021

DTU Aqua har foretaget en biologisk vurdering af laksebestande og laksekvoter for otte vandløb – Storå, Skjern Å, Varde Å, Sneum Å...

Laks med red skin disease lignende symptomer
29 MAR

Der er fundet laks med tegn på Red Skin Diease i danske vandløb

På baggrund af observationer af laks med symptomer på sygdom i danske vandløb opfordrede DTU Aqua lystfiskere til at indsende deres observationer og...

Nyt projekt vil bidrage til mere biodiversitet og flere fisk i danske havne. Foto: Rune Westphal.
22 MAR

Fiskeriet i din lokale havn kan få hjælp fra en uventet kant

DTU Aqua deltager i et projekt, der udarbejder et idékatalog om biodiversitet og fisk i havne. Idékataloget giver bygherrer, planlæggere, rådgivere...

Smolt og lyttestation ved Udbyhoej
15 MAR

God overlevelse af vandrende havørredsmolt gennem Gudenåen og Randers Fjord i...

I foråret 2020 undersøgte DTU Aqua, hvordan vilde havørredsmolt vandrede ud til Kattegat fra tre tilløb til Gudenåen ved Bjerringbro og...

Fiskearter i de vandløb på Møn
15 MAR

Nyeste data om fiskebestande i vandløb er nu online på Ørredkortet

I efteråret 2020 kortlagde DTU Aqua den naturlige bestand af ørredyngel i vandløb, som løber gennem 18 kommuner. Disse data er nu online...

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra Fiskepleje.dk

https://www.fiskepleje.dk/nyheder?fr=1
16 MAJ 2021