Nyheder

VÆLG INTERVAL
RSS
2015
Foto Henrik Carl
08 JUL

Kan saltvand bremse den sortmundede kutling?

Den sortmundede kutling breder sig i de sydøstlige dele af de indre danske farvande. Viden om artens fysiologi og genetik kan afsløre om den også vil...

Opstemning i Bygholm Å ved Klaks Mølle
22 JUN

Kursus i vandløbsrestaurering

Nu kan du melde dig til et gratis kursus i videregående vandløbsrestaurering. Kom og lær, hvordan man løser de store problemer for vandlø...

Lyttebøjer til 3D positionering af laksesmolt i sø
22 JUN

Præcis 3D-overvågning af ørred- og laksesmolt

DTU Aqua udvikler i samarbejde med Norsk Institut for Naturforskning ny teknologi med meget små sendere, der gør det muligt at sige præcist, hvor sm...

Stallingen - bestandene i fredet i de danske vandløb da bestandene er forholdsvis små
22 JUN

Stallinger kæmper for deres overlevelse i vandløbene

De store stallinger bliver med stor sandsynlighed ædt af rovdyr.

Satelitsendere på ål har afsløret en helt unik vandringsadfærd
22 JUN

Ny teknologi afslører fisks adfærd i søer, åer og hav

Ny teknologi giver værdifuld viden om fisks adfærd i både ferskvand og de store marine områder. Kim Aarestrup fra DTU Aqua har sammen med internationale...

Rovaborre
22 JUN

Aborren jager også i uklart vand

Den store rovaborre er en populær sportsfisk i vores søer. Aborren er mest kendt for at trives i de mere klarvandede søer. Det forklares ofte med, at...

Elfiskeri efter lakseyngel i Kongeå
09 JUN

Ny viden om lakseynglens valg af levesteder

Et nyt feltstudie med udsat lakseyngel i Kongeåen har belyst hvilke forhold, der om sommeren er optimale for lakseynglens valg af levesteder og overlevelse i danske...

Lakseyngel fra udlagte gydebanker i Storå i Vestjylland
09 JUN

Vild lakseyngel fra gydning i Storå

Midt i maj fandt DTU Aqua lakseyngel fra gydning på to nyetablerede stryg i Storås hovedløb ved Holstebro.

Udsætning af ørredsmolt i Isefjorden finansieret af fisketegnet
30 MAJ

Ørredfangster i Isefjorden bliver undersøgt

Udsætning af ørredsmolt i Isefjorden er finansieret af fisketegnsmidlerne. De udsatte ørredsmolt indgår i en undersøgelse af ørredfangster...

Kursus i vandløbsrestaurering
28 MAJ

DTU Aquas forskning hjælper ildsjæle til at skabe bedre forhold i danske vandløb

DTU Aquas kursus om vandløbsrestaurering uddanner lystfiskere i de nyeste metoder til fiskepleje. Efter mange år med udsætning af fisk, handler det i...

Nyheder

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra Fiskepleje.dk

http://www.fiskepleje.dk/nyheder.aspx?guid=%7BB7DBFEED-3D7D-42BD-B890-96D7DB89DF16%7D
28 JULI 2015