Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet

VÆLG INTERVAL
RSS
2017
14 SEP

Ørredsucces ved Vilholt

Efter Naturstyrelsen fjernede Vilholt dæmningen: Over 10.000 vilde ørreder i Gudenåen.

11 SEP

Udsætning af signalkrebs i naturen kan medføre alvorlig straf

Det er nu sæson for fangst af krebs. Fanger man signalkrebs, skal man være opmærksom på, at man ikke må udsætte dem et nyt sted. Fangsten skal aflives eller genudsættes...

11 SEP

Pukkellaks – status på forekomst af pukkellaks i danske vandløb og kystnære områder

Den aktuelle mængde af pukkellaks i danske vandløb er uden fortilfælde. De seneste to måneder har vist, at pukkellaks er vandret ind i ni danske vandløb, og desuden er...

11 SEP

Hvordan har fiskebestandene det i nogle af Danmarks største vandsystemer?

I DTU Aquas nye "Planer for fiskepleje" kan du læse om vandløbenes tilstand, ørredbestanden og forekomsten af andre fiskearter i fem vandsystemer, som blev undersøgt i...

11 SEP

De første blåfinnede tun er fanget og mærket i danske og svenske farvande

Mærkningsprojektet forventes at kunne bidrage til at forklare, hvorfor den blåfinnede tun er vendt tilbage til Skagerrak og Kattegat efter mere end 50 års fravær

Fiskeri og fiskebestande Fisk og skaldyr
09 SEP

Blåfinnet tun mærkes for første gang nogensinde i Danmark

Den blåfinnede tun er tilbage i dansk farvand. DTU Aqua og WWF vil finde ud af, hvorfor den ikoniske kæmpefisk er kommet tilbage, og hvor den kommer fra. En unik mærkningsoperation...

Fiskeri og fiskebestande Fisk og skaldyr
24 AUG

Krebs er en delikatesse -det er nu sæson for fiskeri efter krebs

Flodkrebsen bliver fanget til spisning og det er en stor nydelse for mange. Det er lovligt at fange både han- og hunkrebs i august og september måned. Der er et mindstemål...

24 AUG

Hør mere om fiskeundersøgelsen ved Nissum Fjord

I år er temaet for den årlige Nissum Fjord Dag ”Fugl og Fisk fjorden rundt”. På dagen holder DTU Aqua ved seniorrådgiver Søren Berg et foredrag om Den Videnskabelige...

24 AUG

Hvor vandrer ørrederne hen, når de er i havet?

Der bliver fanget mange havørreder langs de danske kyster - men ørrederne kan også begive sig ud på længere ture som eksempelvis langs den norske kyst.

15 AUG

Kursus i vandløbsrestaurering - del 3 - Inspirationstur

Fiskeplejen inviterer til inspirationstur - Besøg de restaurerede vandløb i Himmerland Kurset bliver afholdt den 7.-8. oktober 2017 og omfatter to busture syd for...

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra Fiskepleje.dk

http://www.fiskepleje.dk/nyheder.aspx?guid=%7B4B6B2949-72F8-4CDF-B032-3D084787C708%7D
21 SEPTEMBER 2017