Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet

VÆLG INTERVAL
RSS
2016
02 MAJ

Kursus i fiskearter for fritidsfiskere

DTU Aqua inviterer fritidsfiskere til kursus i artsgenkendelse af fisk 7. juni 2016

29 APR

Forår betyder flere sortmundede kutlinger ved kysterne

Med forårets komme og stigende vandtemperatur ses den invasive sortmundede kutling igen i stort tal

29 APR

Har du fanget noget?

DTU Aqua besøger i de kommende år en række fiskepladser i Øresund og Østersøen for at interviewe lyst- og fritidsfiskere om deres fiskevaner og fangster

Fiskeri og fiskebestande Havforskning
18 APR

Forsøgsfacilitet til produktion af åleyngel indvies 9. maj 2016

Et nyt forsøgsanlæg til produktion af åleyngel indvies i Hirtshals den 9. maj 2016. Bag anlægget står EEL-HATCH-konsortiet, som støttes af Innovationsfonden og ledes af...

17 APR

Hvilke ørreder fanger lystfiskere i Isefjorden?

DTU Aqua og lystfiskerne undersøger ørredfangsterne i Isefjorden. Det første års data viser, at omkring hver femte ørred, som kommer på krogen, stammer fra udsætninger...

17 APR

Konflikt mellem skarv og den udryddelsestruede snæbel

Nye undersøgelser viser, at skarven æder den stærkt truede snæbel i Vidåen. Fuglen er ansvarlig for mindst 30 % af tabet af de snæbler, der er vandret op i Vidåen for...

08 APR

Oddere er hårde ved ørrederne i Gudenåen

Rovdyr spiser en stor del af ørrederne i den øvre del af Gudenåen. Ud af 18 bækørreder i DTU Aquas undersøgelse var kun én i live efter et halvt år. Ofte antager man...

04 APR

Undersøgelse af laksebestanden i Skjern Å og Omme Å

DTU Aqua og Danmarks Center for Vildlaks, undersøger laksebestanden i Skjern Å og Omme Å.

15 MAR

Hjælp med at indsamle info om de unikke brakvandsgedder

Vi har brug for hjælp fra dig, der fisker brakvandsgedder på kysten ved Sydsjælland, Lolland Falster og Møn.

07 MAR

Ørredkort: Nyt Danmarkskort viser, at ørrederne gyder i mange vandløb

Find dit lokale vandløb på dette nye digitale ørredkort, som giver overblik over vandløbenes økologiske tilstand og betydning som gydevandløb for ørred.

Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra Fiskepleje.dk

http://www.fiskepleje.dk/nyheder.aspx?guid=%7B4B6B2949-72F8-4CDF-B032-3D084787C708%7D
5 MAJ 2016