Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet

VÆLG INTERVAL
RSS
2017
20 JUN

Bliv Vandmiljøagent via Fangstjournalen.dk

DTU Aqua opfordrer nu flere lystfiskere og andre interesserede til at skaffe viden om miljøet i søer ved at tilmelde sig som Vandmiljøagenter.

20 JUN

Den blåfinnede tuns færden skal undersøges i danske farvande

Sportsfiskere og forskere skal i samarbejde fange og mærke en af verdens mest eftertragtede fisk, blåfinnet tun, for at kortlægge, hvor den opholder sig i danske farvande...

17 MAJ

Spiser ålene den invasive sortmundede kutling?

I Karrebæk og Dybsø Fjorde vokser ålene usædvanligt hurtigt. Forskere vil nu undersøge, om det skyldes, at ålene spiser løs af de mange sortmundede kutlinger i området...

10 MAJ

Følg den daglige smoltvandring i europæiske vandløb

Projektet SMOLTRACK viser udvandringen af smolt fra flere store vandløb i Nordirland, Irland, England, Spanien og Danmark. Dette giver en helt unik mulighed for at følge...

19 APR

Mød DTU Aqua ved Forskningens Døgn

Få mere at vide om plast i havets fødekæder og konflikten mellem sæler og fiskere, når DTU Aqua deltager i Åben Campus på DTU 25. april 2017 i forbindelse med Forskningens...

18 APR

Bliv klogere på havørreden i Isefjorden

Årligt bliver der udsat tusindevis af ørredsmolt i tilløbene til Isefjorden. Kom og hør om hvor og hvordan disse ørreder bliver fanget under fiskeriet efter havørreder...

18 APR

Optælling af lystfiskeri langs kysten

Forskere fra DTU Aqua undersøger i foråret det fynske kystfiskeri via interviews, flytællinger og app’en Fangstjournalen. Målet er at blive klogere på, hvordan man mest...

Fiskeri og fiskebestande
10 APR

Pighvarrers vandring i Roskilde Fjord

DTU Aqua har mærket fisk med transmittere, så forskerne kan kortlægge fiskenes bevægelser

23 MAR

Undersøgelse af lystfiskeri i Øresund er godt i gang

DTU Aqua indsamler i hele 2017 information om lystfiskeriet efter torsk i Øresund via interviews med lystfiskere.

Fødevarer, fisk og landbrug Kortlægning og opmåling
17 MAR

Stallingen bør fredes endnu tre år

DTU Aqua anbefaler, at fredningen af den forholdsvis sjældne fisk stallingen, som her i landet kun findes i Jylland, bliver forlænget i yderligere tre år frem til 2020...

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra Fiskepleje.dk

http://www.fiskepleje.dk/nyheder.aspx?guid=%7B4B6B2949-72F8-4CDF-B032-3D084787C708%7D
27 JUNI 2017