Anmeldelse af ulovligt fiskeri kan ske på anmeldelse.naturerhverv.dk

Eller kontakt Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Døgnvagt. Tlf.: 72 18 56 09 

E-mail: fmc@lfst.dk