Brakvandsgedde

Brakvandsgedder og brakvandsaborrer ved Sydsjælland skal have det meget bedre

torsdag 31 aug 23
|

Nye anbefalinger beskriver, hvordan man kan genskabe store livskraftige bestande af gedder og aborrer i brakvandsområderne omkring Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster. Anbefalingerne er udarbejdet af myndigheder, sportsfiskere og forskere i fællesskab.

Indtil sidst i 1960’erne var bestandene af de to arter livskraftige, men herefter gik det hurtigt ned ad bakke, mest alvorligt for gedderne. Årsagen hertil skal findes i flere forhold, herunder eutrofiering, dræning, inddæmning og etablering af højvandssluser i områdets vandløb. Det er dermed ikke nogen nem sag at genskabe de gode gydeområder og levesteder, der er en mangelvare nu. De lokale kommuner er allerede i gang, men nu skal en samlet plan sætte turbo på arbejdet.

Læs mere om den faglige anbefaling på Lystfisker Danmark

De faglige anbefalinger - lang version (pdf)

De faglige anbefalinger
- kort version (pdf)

DTU Aqua har gennem de sidste ca. 20 år lavet en række undersøgelser, som har forbedret vores viden om brakvandsgedderne omkring Sydsjælland og øerne betydeligt. Denne viden er en vigtig og helt nødvendig del af grundlaget for, at kunne lykkes med at genskabe livskraftige bestande af de to arter. Ligeledes har Københavns Universitet (KU) forsket i brakvandsaborrerne. Så nu ved vi, at begge arter er lokalt tilpasset til området og kan leve ved højere saltholdighed end deres artsfæller fra ferskvand. Det gør bestandene helt særlige og forsvinder de, kan de ikke genskabes. Men vores viden om disse unikke bestande med deres særlige tilpasninger er endnu ikke fuldstændig. Derfor arbejder forskerne fra DTU og KU videre på at forstå deres biologi, bestandsstruktur og adfærd.


Læs mere om det, vi véd, og det vi mangler at finde ud af om brakvandsgedder

Læs mere om undersøgelse af brakvandsgedder i Stege Nor

Læs mere om gedderne i Tryggevælde Å, som ikke er brakvandsgedder

Læs mere om, hvordan du kan hjælpe med at samle viden om brakvandsgeddernes vandring

Læs mere om brakvandsgedders vandring fra andre områder indrapporteret i Fangstjournalen

 

Af Søren Berg og Henrik Ravn, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer.


https://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=f1c45bb6-c013-437d-842f-a49b1c3139b7
18 JUNI 2024