Brakvandsgedder fra Stege Nor. Foto Martin Kielland

Brakvandsgedder – det vi véd, og det vi mangler at finde ud af

onsdag 07 mar 18
|

Gedden er egentlig en ferskvandsfisk, men den findes også i brakvandsområder. Lystfiskeriet efter brakvandsgedder er stigende. DTU Aqua har samlet den tilgængelige viden om brakvandsgedder – en viden, som er en forudsætning for at sikre en bæredygtig udnyttelse af bestanden.

Gedden er egentlig en ferskvandsfisk, der findes vidt udbredt i vore søer og vandløb, men der lever også gedder i brakvandsområder, f.eks. i Østersøen. I den danske del af Østersøen finder man bestande af gedder i f.eks. Præstø Fjord og Stege Nor.

De senere år har der været stigende fokus på de danske bestande af brakvandsgedder. Interessen skyldes især, at lystfiskeri efter brakvandsgedder er blevet populært. Lokale lystfiskere har drevet dette fiskeri i mange år, men i dag tiltrækker fiskeriet også lystfiskere langvejs fra. 

Det stigende fiskeri efter brakvandsgedder har bl.a. medført, at der i marts 2015 blev vedtaget nye regler for fiskeri efter gedder i fire områder: Præstø Fjord og Jungshoved Nor på Sydøstsjælland samt Stege Nor og Fanefjord på Møn. Her er der sat begrænsninger på fiskeri med garn og alle gedder, der bliver fanget, skal genudsættes uanset, hvordan de er fanget. Reglerne gælder i en 5-årig periode.

Brakvandsgedder lever i Stege Nor
Stege Nor har en bestand af brakvandsgedder.

Ny rapport
En fortsat bæredygtig udnyttelse af vores brakvandsgedder kræver detaljeret viden om deres biologi og bestandenes tilstand. For at skabe et bedre vidensgrundlag har DTU Aqua udført flere undersøgelser og forsøg med brakvandsgedder gennem en årrække. Eksempelvis er geddernes vandringer undersøgt i og omkring Stege Nor, og vi har undersøgt, ved hvilken saltholdighed æggene fra gedder i Stege Nor klækker bedst. Men der er stadig meget, vi ikke ved om brakvandsgeddernes adfærd og bestandsudvikling og ikke mindst deres gydebiologi.

DTU Aqua har samlet den tilgængelige danske og internationale viden om brakvandsgedders biologi i rapporten ”Brakvandsgedder i Danmark – viden og forvaltning”. Rapporten sætter samtidig fokus på de emner, der endnu mangler viden om. Rapporten kan derfor også fungere som inspiration for fremtidige undersøgelser.

Hent rapporten: Brakvandsgedder i Danmark – viden og forvaltning

Rapporten beskriver desuden den historiske udvikling i bestandene af brakvandsgedder omkring Sydsjælland og øerne og beskriver de mulige årsager til, at bestandene historisk er gået tilbage. Endelig er de gældende regler for fiskeri efter brakvandsgedder beskrevet og der er forslag til, hvordan lystfiskere kan medvirke til at skabe bedre viden om brakvandsgedder i danske farvande.

Flere undersøgelser
DTU Aqua laver løbende nye undersøgelser af brakvandsgedder, så den fremtidige forvaltning kan ske på et så oplyst grundlag som muligt. Aktuelt er vi i gang med en undersøgelse af opgangen af gedder i et vandløb på Møn. Undersøgelsen startede i foråret 2017, hvor vi fandt opgang af gedder i marts/april. Denne undersøgelse fortsætter i 2018 og udføres i år med telemetri, som mere detaljeret kan fortælle os om gydningens forløb. Her kan vi også følge geddernes vandring ud i brakvand efter gydningen.

Få mere at vide om gedder i fersk- og brakvand

Reglerne for fiskeri efter gedder på Sydsjælland og Møn

Geddens biologi

Undersøgelse af brakvandsgedder

Fokusfiskere hjælper med at undersøge bestande af brakvandsgedder

Af Søren Berg og Lene Jacobsen, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2018/03/brakvandsgedder?id=2098b638-25da-474d-a5d0-331937e64c59
18 JULI 2024