Karup Å fik undersøgt ørredbestanden i 2021

Nyeste data om fiskebestande i vandløb er nu online på Ørredkortet

onsdag 20 apr 22
|

Nye data for den naturlige bestand af ørredyngel i vandløb i 23 kommuner er nu tilgængelige på DTU Aquas Ørredkort. Kortet viser også, om der er fundet andre fiskearter.

Hvert år undersøger DTU Aqua fiskebestandene i mange vandløb i samarbejde med de lokale lystfiskerforeninger. Det har DTU Aqua gjort i mange år, og der bliver lavet nye undersøgelser i de enkelte vandsystemer ca. hvert 10. år, så hele Danmark er dækket.

 

De nyeste data fra kortlægningen af fiskebestandene i danske vandløb er fra efteråret 2021, og de kan nu ses online på DTU Aquas Ørredkort.

 

DTU Aquas data fra 2021 omfatter følgende vandløbsområder og kommuner:

Vandløbsområde

Kommune

Århus Å

Århus, Favrskov og Skanderborg

Karup Å

Skive, Holstebro, Herning, Ikast-Brande, Silkeborg og Viborg

Bangsbo, Lerbæk og Elling Å

Frederikshavn og Hjørring

Mindre vandsystemer mellem Limfjorden (Hals), Skagen og Blokhus

Ålborg, Brønderslev, Frederikshavn og Jammerbugt

Ribe Å

Esbjerg, Haderslev, Vejen, Kolding, Tønder og Aabenraa

Lerkenfeld Å

Vesthimmerlands og Rebild

Trend Å

Vesthimmerlands

Data forventes også at blive overført til den nye database VanDa, som Miljøstyrelsen i 2021 tog i brug til arbejdet med statens vandplaner. Det kan dog først ske, når VanDa er gjort klar til at importere DTU Aquas data.

 

Den nye viden om fiskebestandene i vandløbene har stor værdi i arbejdet med at beskytte og forbedre vandløbenes fiskebestande, herunder frivillige vandplejefolk og kommuners arbejde med vandløbsrestaurering m.m. 

 

Ørredkortet viser vandløbenes økologiske tilstand

Bestandene af naturlig ørredyngel fra gydning i vandløbene kan ses på Ørredkortet, som er optimeret til brug på PC (visse funktioner virker ikke på tablet og mobiltelefon).

 

Naturlig ørredyngel er en indikator for, hvor godt ørredbestanden klarer sig, og hvordan vandløbets tilstand er. En god naturlig fiskebestand lever kun i vandløb med relativt rent vand og et varieret dyre- og planteliv.

 

Ørredkortet viser, hvordan vandløbenes bestande af ørred- og lakseyngel fra gydning er i forhold til det ørredindeks, DFFVø, der anvendes i statens vandområdeplaner. Det vil sige, at man direkte på kortet kan se, om bestandene af yngel er på et naturligt niveau, som lever op til de officielle krav til en god økologisk tilstand i vandløb.

Bestanden af ørredyngel i Aarhus Å i 2021

Figuren viser bestanden af ørredyngel i Aarhus Å i 2021.

 

Andre arter kan også ses på Ørredkortet

Som udgangspunkt ser man den samlede bestand af ørred- og lakseyngel på Ørredkortet, men man kan også vælge at se forekomsten af andre fiskearter og antal arter på hver lokalitet.

Antal fiskearter i Trend Å i 2021

Figuren viser antal fiskearter i Trend Å i 2021.

 

Bemærk, at hvis man klikker på en station, kommer der en infoboks op med yderligere oplysninger.

 

Ørredkortet tilgås på kort.fiskepleje.dk

 

Nye planer for fiskepleje udsendes til sommer

Resultaterne fra undersøgelserne i vandløbene bruger DTU Aqua til at udarbejde Planer for fiskepleje for de enkelte vandsystemer. Planerne fortæller, om der er behov for at udsætte ørreder, og foreslår, hvad der kan gøres for at forbedre eller genskabe selvreproducerende ørredbestande, f.eks. i form af restaurering af gydeområder. Serien ”Planer for fiskepleje” omfatter i alt 66 rapporter, som tilsammen dækker alle vandsystemer i Danmark.

 

Arbejdet med at skrive nye planer for fiskepleje for de vandsystemer, der blev undersøgt i efteråret 2020, er gået i gang. Planerne bliver udgivet i sommeren 2022. De sendes direkte til de berørte kommuner og lystfiskerforeninger og offentliggøres på fiskepleje.dk, hvor de kan downloades.

 

Frem til de nye planer bliver udsendt, kan man downloade de gældende planer for fiskepleje her.

 

Læs mere:

Se ørredkortet

Brug også ørredkortet til at se, hvor de enkelte fiskearter er i vandløbene

Se her, hvor DTU Aqua reviderer planerne for fiskepleje og undersøger fiskebestandene i 2022

Download Planer for fiskepleje i danske vandløb

 

Af Jan Nielsen, Finn Sivebæk og Henrik Baktoft, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=ec3d7dfc-1483-4123-bb38-f8837a06fb16
17 MAJ 2022