Pighvarstrygning på havn

Årets pighvarstrygning er sat i gang

onsdag 15 jun 22
|

I starten af juni blev de første gydemodne pighvarrer strøget som et led i en større pighvarudsætning på flere udvalgte lokaliteter i Danmark.

Fiskeplejen og lokale fritidsfiskere har gennem mange år udsat pighvarrer for at ophjælpe de lokale bestande. Siden 2015 har der været fokus på at anvende lokale moderfisk for at sikre en bedre mulighed for, at ynglen overlever og dermed bidrager til den lokale bestand. Før 2015 kom alle opdrættede pighvarrer fra en Nordsøstamme, men nu stryges der lokalt og udsættes lokalt.

I starten af juni strøg lokale aktører pighvarrer, som var fanget i farvandet udfor Fåborg. Strygningen gik godt, hvilket bedømmes ud fra æggenes flydeevne i saltvand (ca. 30 ‰) efter den kunstige befrugtning. Dette ses tydeligt ved, at de befrugtede æg flyder til overfladen, mens ubefrugtede æg synker til bunds (se billedet til højre herunder). Efter nogle minutter blev de befrugtede æg forsigtigt fisket op fra spanden og renset for urenheder. 

 
Moderfiskene stryges forsigtigt (t.v.). De befrugtede æg flyder til overfladen (t.h.).

Æggene blev efterfølgende transporteret til Venøsund Fisk og Skaldyr ApS af FishLab, der stod for strygningsprocessen. En uge senere begyndte de første små larver at klække i klækkekeglerne, som nu er udsat i opdrætsbassiner på opdrætsstedet. 

Nu må tiden vise, hvor stor overlevelsesraten er på de nyudklækkede larver, der fortsat gennemgår en kritisk periode i deres livscyklus. Hvis alt går godt, kan der udsættes ca. 8 cm store pighvarrer i efteråret.

Projektet er finansieret af fiskeplejens midler.

Læs mere om


Af Mette Schiønning, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=7b5e2c27-7a80-46f0-a6fb-9da13078d85a
3 JULI 2022