Elektrofiskeri i vandløb anvendes til at lave bestandsundersøgelser

Nye planer for fiskepleje i 2023

fredag 02 dec 22
|

I 2023 undersøger DTU Aqua ørredbestandene i otte udvalgte områder i Danmark, fordelt på 41 kommuner. Andre fiskearter registreres også og undersøgelsen foregår i august og september.

Hvert år undersøger DTU Aqua mange vandløb i samarbejde med de lokale lystfiskerforeninger og kommuner med det formål at lave en plan for fiskepleje, der dækker de vigtige ørredvandløb i et vandsystem. Det har DTU Aqua gjort i en lang årrække, og planerne revideres med nye undersøgelser ca. hvert 9.-10. år. DTU Aqua stiller også de indsamlede data til rådighed for Miljøstyrelsen til brug i arbejdet med statens vandplaner.

 

De udvalgte vandområder, som DTU Aqua undersøger i 2023, er fordelt i 41 kommuner - se tabel:

Vandløbsområder

Kommuner

Simested Å
Viborg, Vesthimmerlands, Rebild, Mariagerfjord
Sneum Å
Esbjerg, Vejen, Varde
Vejle Å
Vejle, Vejen, Hedensted
Vandløb til Køge Bugt

København, Hvidovre, Ballerup, Vallensbæk, Egedal, Brøndby, Albertslund, Høje Taastrup, Ishøj, Greve, Solrød, Køge, Ringsted, Faxe, Stevns, Rødovre

Vandløb til Isefjorden
Frederikssund, Lejre, Holbæk, Kalundborg, Odsherred
Vandløb til Roskilde Fjord

Halsnæs, Frederikssund, Gribskov, Hillerød, Fredensborg, Allerød, Roskilde, Egedal, Ballerup, Furesø, Høje Taastrup, Ringe, Lejre

Sjællandske vandløb til Kattegat og Øresund
Gribskov, Helsingør, Fredensborg, Rudersdal, Allerød
 Sjællandske vandløb til sydlige Kattegat og Storebælt Odsherred, Slagelse, Sorø, Kalundborg

Fiskebestanden undersøges på mindst 500 lokaliteter ved elektrofiskeri, og der suppleres med besigtigelser en del andre steder. Når undersøgelserne er gennemført, behandles de indsamlede data, og der udarbejdes rapporter for hvert område – de såkaldte ”planer for fiskepleje”. De nye planer udgives midt i 2024 og sendes direkte til de berørte kommuner og lystfiskerforeninger samt Miljøstyrelsen. Planerne og resultaterne offentliggøres desuden på fiskepleje.dk.

Planer for fiskepleje i alle danske vandsystemer
DTU Aquas planer for fiskepleje beskriver ørredbestanden og forekomsten af andre arter i de vandløb, som bliver undersøgt. Planerne fortæller, om der er behov for at udsætte ørredyngel, og anbefaler tiltag, der på sigt kan genskabe selvreproducerende ørredbestande. 

 

Serien ”Planer for fiskepleje” omfatter i alt 66 rapporter, som tilsammen dækker langt de fleste vandsystemer i Danmark. De indsamlede data om ørredbestandene indgår også i Miljøstyrelsens arbejde med at vurdere fiskebestandene i statens vandområdeplaner.

”Planer for fiskepleje” blev tidligere kaldt ”Udsætningsplaner”, men ændrede navn i 2011 for at understrege, at man får bedre bestande og en bedre natur ved at genskabe ørredens gyde- og opvækstområder i stedet for ”kun” at sætte fisk ud de steder, hvor ørredens gydeområder er blevet ødelagt.

Ingen udsætning af ørredyngel før undersøgelse af vandløbet
Det år, hvor planen for det enkelte vandsystem bliver fornyet, bliver der ikke udsat ørredyngel, da det netop er den naturligt producerede ørredyngel, som er interessant at undersøge. Forekomsten af naturlig ørredyngel er en indikator på, hvor godt ørredbestanden klarer sig, og det er ikke umiddelbart muligt at skelne mellem naturlig og udsat ørredyngel.

 

I praksis betyder det, at lystfiskerforeninger i de vandløb, der skal undersøges næste år, ikke må udsætte ørredyngel i foråret 2023.

Når undersøgelserne er gennemført i sensommeren/efteråret 2023, kan der i stedet for yngel udsættes ½-års ørreder på de yngelpositioner, der er nævnt i den hidtidige plan.

En mere detaljeret beskrivelse af forløbet, herunder praktiske informationer omkring udsætning, er sendt til de berørte udsætningsforeninger og kommuner.

Læs mere om planer for fiskepleje og vandløbenes fiskebestande:

 

Af Henrik Ravn, Finn Sivebæk og Jan Nielsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=6318d7f9-eb95-4255-9a0e-e8717f01e25d
24 JULI 2024