Undersøgelse af ørredbestand ved elektrofiskeri

Se om vi undersøger ørredbestandene i et vandløb nær dig

onsdag 11 nov 15
I efteråret 2016 skal "Planer for Fiskepleje" revideres for udvalgte vandsystemer. Hvert år undersøger DTU Aqua i samarbejde med lystfiskerforeninger forskellige vandløb. Arbejdet bliver udført for at kunne lave en plan for fiskepleje. I dag foreligger der en plan for stort set alle danske vandløb, som er egnede som levested for ørred.  

 

DTU Aquas planer for fiskepleje beskriver ørredbestanden og forekomsten af andre arter i de vandløb, som undersøges. Planerne fortæller også, om der er behov for at udsætte ørredyngel og anviser hvilke tiltag, der på sigt kan genskabe selvreproducerende bestande.

”Planer for fiskepleje” blev tidligere kaldt ”Udsætningsplaner”, men ændrede navn i 2011 for at understrege, at man får bedre bestande og en bedre natur ved at forbedre eller genskabe mulighederne for ørredens gydning og opvækst i stedet for 'kun' at sætte fisk ud de steder, hvor ørredens gydeområder er blevet ødelagt.

Det år, hvor planen bliver fornyet, bliver der ikke udsat ørredyngel, da det netop er den naturligt producerede ørredyngel, som er særlig interessant. Forekomsten af naturlig ørredyngel er en indikator på, hvor godt ørredbestanden klarer sig, og det er ikke umiddelbart muligt at skelne mellem naturlig og udsat ørredyngel.

I praksis betyder det, at nogle foreninger ikke skal udsætte ørredyngel i foråret 2016. For disse foreninger får det den naturlige følge, at de skal indtage en mindre mængde ørredrogn til klækkeriet.

Når undersøgelserne er gennemført skal der istedet udsættes ½-års fisk på de yngelpositioner, der er nævnt i planen. Udsætningen af ½-års ørred kan altså først foregå når elfiskeriet er afsluttet, og skal ske i en mængde svarende til 1/4 i forhold til det yngelantal, der er opgivet i planen.

Det praktiske omkring udsætningerne er beskrevet i det brev, som de berørte foreninger modtager i forbindelse med revideringen af planen for fiskepleje.

For at foreningerne kan indarbejde dette i opdrætsarbejdet kan DTU Aqua nu meddele navnene på de vandsystemer, hvor vi reviderer planerne i efteråret 2016. Vandløbene er følgende:   

         Udsætningsplan for tilløb til Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord

         Udsætningsplan for Lindenborg Å

         Udsætningsplan for Skjern Å

         Udsætningsplan for Varde Å

         Udsætningsplan for vandsystem ml. Mariager Fjord (inkl.) og Limfjorden inkl. Villestrup Å


             

            Serien ”Planer for fiskepleje” omfatter i alt 66 rapporter, som tilsammen dækker alle vandsystemer i Danmark. De indsamlede data om ørredbestandene indgår i Naturstyrelsens arbejde med at vurdere fiskebestandene i statens vandområdeplaner.

            Planer for fiskepleje i danske vandløb kan du downloade her...

            En mere detaljeret beskrivelse af forløbet er sendt til de berørte udsætningsforeninger og kommuner. 

            https://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=42285345-a96f-4668-b3b6-5212f58a44f8
            18 JUNI 2024