VELUX FONDEN

VELUX FONDEN støtter pensionerede ildsjæle med vandløbsarbejde

torsdag 02 apr 20
|

VELUX FONDEN støtter igennem uddelingsområdet ”Aktive ældre” en bred vifte af aktiviteter drevet af pensionerede ildsjæle. Fonden har blandt andet støttet renoveringen af et klækkeri i Esrum og vedligeholdelse af gydestryg i Uggerby.

Billedet foroven viser onsdagsholdet i Esrum Ålaug foran klækkehuset - klar til en eftermiddag hvor det nye biofilter som blev finansieret af VELUX FONDEN, skal monteres.

”Både i Esrum og Uggerby har de ældres viden og initiativ været med til at bevare og udvikle en vigtig del af den danske natur, så fremtidige generationer også kan opleve det rige liv, man kan finde i vores vandløb. Det er netop projekter af den slags, vi rigtig gerne vil være med til at støtte”, siger programchef hos VELUX FONDEN Frank Ulmer Jørgensen.

Velux Fonden
En bevilling fra VELUX FONDEN
gav seniorerne i Hjørring mulighed for bl.a. at anskaffe trailere med kompressor og spulepumper til at spule ørredernes gydebanker – til gavn for både naturvennerne og naturen.

Bevillingerne til de to projekter er uddelt inden for VELUX FONDENS program ”Aktive ældre”, der støtter en bred vifte af aktiviteter drevet af pensionerede ildsjæle. Typisk dækker midlerne udgifter forbundet med aktiviteterne, fx at anskaffe udstyr og indkøbe værktøj og øvrige materialer.  

Programmets fokus er på projekter, der inddrager de ældres ressourcer og handlekraft – og kommer det øvrige samfund til gavn.

Læs mere om VELUX FONDEN

Af Jan Nielsen og Finn Sivebæk, Fiskeplejekonsulenter, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=%7B4A7158E1-D9E5-45ED-B815-B9A5924DAE47%7D
18 JULI 2024