Laks under vand. Foto Nils Folmer Jørensen

3.400 laks vandrede op i Skjern Å i 2016

torsdag 19 jan 17
|
DTU Aquas undersøgelse viser, at den totale opgang af laks til Skjern Å var 3.434 i 2016. Det er flere end i 2013, men færre end i 2011. En stor del af laksene kommer fortsat fra udsætninger.

DTU Aqua undersøger hvert år gydebestanden af laks i udvalgte vandløb. I 2016 blev Skjern Å- og Varde Å-systemet undersøgt. Her præsenteres resultaterne fra undersøgelsen i Skjern Å.

Undersøgelsen foregik ved, at DTU Aqua elfiskede i hovedløbet af Skjern Å fra Rind Å og nedstrøms samt i Omme Å. Der blev i alt PIT-mærket 373 laks mellem 1. og 4. november 2016. Der blev elfisket igen (efter moderfisk) fra den 28. november til 10. december 2016 i hovedløbet fra Rind Å og nedstrøms, samt i Vorgod Å, Rind Å, Holtum Å og Omme Å. Her blev der fanget 367 laks, hvoraf de 43 var PIT-mærkede. Laksene var mellem 50 og 121 cm.

Den totale opgang af laks til Skjern Å estimeres på den baggrund til 3.434 laks, inklusive 306 hjemtagne laks fra fiskesæsonen 2016. Estimatet er lavere end i 2011, men højere end i 2013.

Skjern Å-systemet er endnu langt fra at opfylde sit potentiale
Det er bemærkelsesværdigt, at andelen af udsatte fisk i Skjern Å er fordoblet i 2016-undersøgelsen sammenlignet med 2013. Fra 2010 er alle udsatte ½-års fisk i Skjern Å blevet finneklippede, og fra 2011 er både ½- og 1-års blevet klippede. Dermed kan der nu skelnes mellem udsatte og vilde laks.

Næsten halvdelen af laksene, som blev fanget i undersøgelsen, stammer fra udsætninger. Det er et tegn på, at Skjern Å-systemet endnu langtfra opfylder sit potentiale, hvad angår produktion af vilde smolt.

Kønsfordelingen ser overraskende nok ud til at variere en del fra år til år, både i Skjern og Varde Å og det vil blive analyseret nærmere fra alle åerne og de forskellige år.

En del laks med skader

En del af laksene i undersøgelsen i Skjern A havde sælbid (16 stk.), garnskader (6) og halebid (23 stk.), og der var nogle (21 stk.) med såkaldte springskader, dvs. skader, som stammer fra laksens spring ind i en opstemning, som den forsøger at passere. Desuden blev der registreret 20 fisk med skader, der formentlig stammer fra krogning ved lystfiskeri.

År (N=antal fisk fanget)

Kønsfordeling (han/hun)

Total opgang1

Andel, som er fra udsætning (%)

2011 (N = 384)

240/387

4.176 (2.381 - 5.271)

Ukendt

2013 (N = 398)

153/245

2.477 (1.494 - 3.560)

23

2016 (N = 697)

340/357

3.434 (3.017 - 3.851)

47

Resultater af DTU Aquas undersøgelser af gydebestanden af laks i Skjern Å-systemet i 2011, 2013 og 2016.
1Tallene i parentes viser et 95%-konfidensinterval.

Af Niels Jepsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressoucer, foto: Nils Folmer Jørgensen

Information om laks

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B20643D3E-F9A9-462C-B350-7F8838479539%7D
24 JULI 2024