Ørredkortet viser også, hvor de andre fiskearter er i vandløbene

tirsdag 31 mar 20
|

Hver dag klikker mange på DTU Aquas digitale ørredkort for at se, hvordan bestandene af ørred har det i de danske vandløb. Men kortet kan også med et par klik vise, hvor der er fundet andre fiskearter, enten antallet af arter på en undersøgt strækning eller hvor en særlig art er fundet. Man kan også downloade en plan for fiskepleje i det vandløb, man er interesseret i.

DTU Aqua undersøger med jævne mellemrum fiskebestanden ca. 5.000 steder i danske vandløb. Det sker som led i arbejdet med at revidere planerne for fiskepleje, der finansieres af fiskeplejemidler. Resultaterne vises bl.a. på det digitale ørredkort, der som udgangspunkt viser

  • den samlede bestand af ørred- og lakseyngel fra gydning på de undersøgte strækninger
  • om bestandene af ørred- og lakseyngel er store nok til at kunne opfylde kravene til fiskebestandene i statens vandplaner i forhold til det officielle Ørredindeks DFFVø

Herunder kan du læse, hvordan du også nemt kan se, hvor der er fundet andre fiskearter. NB! Du skal åbne Ørredkortet på en PC, da mange af detaljerne endnu ikke kan ses på telefon eller tablet.

 

Klik her - kortet viser forekomst af fiskearter i vandløb

 

Antal fiskearter

Hvis der er fisk i et vandløb, har det alene af denne årsag en naturværdi. Måske er vandløbet mere egnet til gedde, aborre og skalle end til ørred og laks. Der kan ofte være fisk, selv om Ørredkortet viser en rød prik pga. manglende yngel af ørred og laks.

Du kan se et eksempel fra området ved Møn herunder, hvor der lever gedde og aborre i havet, og hvor en del af fiskene gyder i vandløb. Ved et par klik på Ørredkortet kan du hurtigt se, om der er fundet fisk i vandløbene og hvilke arter, der er fanget.

Hvis du klikker på boksen ”Antal arter” yderst til venstre, kan du se antallet af fiskearter på de undersøgte strækninger. Nu kan du klikke videre på en prik og se, hvilke arter der er fundet. Du kan også downloade den plan for fiskepleje, hvor vandløbene er beskrevet. Se figuren.

 

 

Hvor er de enkelte fiskearter fundet?

Nogle af arterne er ret sjældne eller findes kun i bestemte landsdele. Derfor kan der være et særligt behov for at beskytte de vandløb, hvor de lever.

Elritsen er et særligt godt eksempel. Ud over, at den kræver et godt vandløbsmiljø, er den også ”værtsfisk” for en fredet musling, den tykskallede malermusling, hvor de små muslingelarver i nogle uger er afhængige af at hæfte sig fast på værtsfiskenes gæller. Næstved og Odense Kommune forsøger at ophjælpe bestandene af tykskallet malermusling, og det omfatter bl.a., at man også gerne vil forbedre bestandene af elritse, så der bliver flere værtsfisk.

 

Tekniske begrænsninger for Ørredkortet på telefon og tablet

Indtil videre er kortet udviklet til brug på en PC, hvor man kan se de detaljer, som er beskrevet i nyheden. Man kan også se Ørredkortet på en telefon eller tablet, men ikke med signaturforklaringer eller infobokse. DTU Aqua har planer om at udvikle Ørredkortet yderligere, men det kræver ekstern finansiering - og det er ikke muligt at forudsige, hvornår det kan blive muligt.

 

Vandrådene kan bruge kendskabet til fiskenes udbredelse i vandløb

Ørredkortet, herunder kortet over de enkelte fiskearters udbredelse, kan bl.a. anvendes som ”værktøj” for de vandråd, der i 2020 skal rådgive kommunerne om, hvor der skal laves en miljøforbedrende indsats, og hvad der konkret kan gøres for at nå miljømålene for de enkelte vandløb.

 

Af Jan Nielsen og Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer

Læs mere om fiskenes biologi

Læs mere om hvordan man henter data og får vejledning om vandløb og fisk hos DTU Aqua

 

Tilmeld nyehdsbrev

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2020/03/fiskearter-i-vandloeb
19 JULI 2024