World fish migration day 2020-Genskabe levesteder for fisk

Sæt din lokale bæk eller å på verdenskortet ved World Fish Migration Day

torsdag 31 okt 19
|

Du kan være med til at sikre vandrende fisk bedre forhold i vandløbene ved verdens største begivenhed for vandløb, faunapassage og fisk.

Lørdag den 16. maj 2020 kan du få din bæk eller å på verdenskortet med et projekt, som forbedrer forholdene for fisk. Den dag afholdes der nemlig World Fish Migration Day, hvor hele verden opfordres til at sætte fokus på, at fisk skal kunne vandre frit og gyde deres æg, hvis der skal være naturlige bestande i vandløbene.

Kim Birnie-Gauvin fra DTU Aqua udtrykker det således:  “Migrerende fisk er nogle af de mest bemærkelsesværdige arter i verden, og de har brug for os. Lad os vise dem kærlighed”.

Du eller din kommune kan tilmelde et projekt til World Fish Migration Day, som udføres den 16. maj 2020. Det er også muligt at tilmelde fremvisning af et tidligere projekt, som har forbedret forholdene for fisk, og som kan inspirere andre til at lave nye projekter.

Her kan du nemt tilmelde et projekt.

Målet er et projekt i alle danske kommuner
Rundt om i landet arbejder kommunerne, sportsfiskerne og andre naturvenner med talrige projekter, der gavner fisk og andet liv i vandløbene. Det sker f.eks. ved at fjerne spærringer og udlægge gydegrus, så der bliver fri passage og gode gydeområder.

World fish migration day 2020 - genskabe gydeområde ved udlægning af gydegrus

Ved den sidste World Fish Migration Day i 2018 var der tilmeldt et projekt i alle fynske kommuner – nu opfordrer DTU Aquas fiskeplejekonsulenter til, at der bliver tilmeldt et projekt i alle kommuner landet over. Det vil for alvor sætte de danske vandløb og den danske indsats på verdenskortet.

World Fish Migration Day kort som viser projekter i 2020
Kortet viser de projekter der indtil nu er tilmeldt Wordl Fish Migration Day i 2020. Klik på kortet og se den opdaterede version.

På DTU Aquas landsdækkende ”Ørredkort” kan du se, hvordan fiskebestandene er i dine lokale vandløb, og om bestandene er så små, at de har brug for ”en hjælpende hånd” med at forbedre forholdene i vandløbet.


World Fish Migration Day har lavet en dokumentar "Love Flows", fortalt af Joshua Royte fra The Nature Conservancy. Filmen fokuserer på, hvad man kan gøre for at hjælpe med at forbedre situationen for alverdens vandrefisk.

 

Eksempler på projekter

Her kan du se eksempler på projekter i danske vandløb, hvor udlægning af gydegrus og fjernelse af spærringer har skabt stor fremgang i fiskebestande:

Glædelig vandløbsnyhed til politikere

Vild ørredbestand vokser efter restaurering i Trend Å

Vandplejeforening fik ørrederne til at gyde i Tversted Å

Ørredsucces ved Vilholt

Vildt, vildere – Villestrup Å

Af Jan Nielsen og Finn Sivebæk, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer

Sådan får du danske projekter på verdenskortet

Henvend dig til din kommune og spørg, om I kan samarbejde om et projekt, der kan gavne fiskene. Måske har kommunen allerede et projekt, der kan udføres.

Projektet skal gennemføres lørdag den 16. maj 2020. I tilfælde af at det ikke kan foregå på denne dato, kan du sende en særlig anmodning til World Fish Migration Day.

Her tilmelder du projektet

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2019/10/world-fish-migration-day-2020?id=a56ebc01-6f90-4de5-8de6-9d9795653974&utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=
21 JANUAR 2021