Udlægning af gydegrus

Glædelig vandløbsnyhed til politikere

fredag 11 dec 15
|

To kursister fra DTU Aquas kurser i vandløbsrestaurering kunne forleden give Aarhus Kommunes politikere en god nyhed om, at de skal være forældre. Nyheden kom fra en lille bæk i Beder, hvor byens borgere i efteråret greb skovlene og redte havørredens brudeseng.

Lystfiskerne sendte denne glædelige nyhed til politikerne:

Til udvalget for ”Teknik & Miljø”

Kære Politiker,

Vi har en rigtig god nyhed til jer alle. I skal være forældre!

Og ja, inden I farer ud og køber julegaver med det samme, skal I vide, at det først er til april, men at det drejer sig om adskillige tusinde små drenge og piger.

Sagen er den, at netop til april næste år klækkes der tusindevis af små ørreder, som netop i disse uger er blevet gydt af store flotte havørreder i Hovedgrøften i Beder.

Æggene er blevet gydt i de i alt 60 tons grus og sten, der med håndkraft blev udlagt en lørdag i oktober af 60-65 frivillige borgere i Beder i samarbejde med lokale lystfiskere.

I skal derfor have stor tak, fordi vi oplevede stor velvillighed fra såvel jer som politikere, men også de to medarbejdere i miljøafdelingen, som sammen med os fik arrangeret dette borgerprojekt. Et fremragende samarbejde.

Vi er meget glade, og netop nu kan man gå en tur i Byparken i Beder og ved selvsyn se de brugte gydebanker og med lidt held nogle store flotte havørreder, der gyder på de i alt 14 udlagte gydebanker.

Havørred på ny gydebanke
Havørrederne har allerede gydt på de nye gydebanker.

Med ønske om en glædelig jul til jer alle!

Andreas Svarer & Niels Åge Skovbo

 

Af Niels Åge Skovbo, Andreas Svarer ogJan Nielsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

Mere information om ørreder i vandløb

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2015/12/vandloebsrestaurering-kurser?id=be80b6a8-4731-46c8-8497-463374844a55
23 SEPTEMBER 2020