Atlantisk laks. Foto Nils Folmer Jørgensen

Opgang af laks i Storå i 2018

fredag 01 feb 19
|

Opgangen af laks i Storå i 2018 er mindre end i 2015, men bestanden er stadig selvreproducerende. Andelen af smålaks i bestanden var høj i 2018. 

Denne undersøgelse viser, at laksebestanden i Storå stadig er blandt Danmarks største. Der bliver ikke længere udsat lakseyngel i Storå.

 

I 2018 er opgangen beregnet til 4.101 laks, hvilket er en nedgang i forhold til rekordopgangen i 2015 på 5.848 laks. Årsagen til nedgangen skyldes flere faktorer, herunder at bestanden nu er helt afhængig af succesfuld gydning og høj overlevelse i alle livsstadier, idet mangeårig udsætning af ½- og 1-års laks er ophørt.

 

Opgangen i 2018 var kendetegnet ved en høj andel af smålaks. I 2018 var halvdelen af alle de 757 registrerede laks i undersøgelsen under 75 cm. Andelen af hanner var på 61 % i 2018 mod 52 % og 49 % i hhv. 2015 og 2013. Årsagen til denne stigning i andelen af hanner er, at grilse dominerede hos de laks, som vandrede ind i Storå i 2018. Grilse er laks, der kun har opholdt sig én vinter i havet. Gennemsnitslængden på de laks der blev fanget ved undersøgelsen var på 76 cm, trods de talrige smålaks.

 

Det høje antal grilse kan være et udtryk for et stort smoltudtræk i 2017 og en god overlevelse for disse fisk frem til efteråret 2018. Dermed er der mulighed for et højt antal mellemlaks (laks med to vintre i havet) i 2019. 

 

Laksene var generelt i god form og kun enkelte individer havde svamp og skader. 

Laks

Gydebestand

Hjemtaget

Opgang

Vilde laks

2018

3.790 (2.680-4.900)

311

4.101 (2.991-5.211)

60 %

2015

5.687 (3.607-7.766)

161

5.848 (3.768-7.927)

57 %

2013

1.138 (727-1.549)

112

1.250 (839-1.661)

- %

2010

1.293 (929-1.657)

97

1.390 (1.029-1.754)

- %

Info: Tallene i parenteser viser det interval, som det ”rigtige” tal med 95 % sandsynlighed ligger indenfor.

 

Der er kun udsat 1-års laks mærket med CW-mærker (Coded Wire) i Skjern Å siden 2014. Der blev fanget 45 laks med CW mærke i forbindelse med undersøgelsen i Storå i 2018. Disse mærkede laks må således stamme fra udsætninger i Skjern Å. Af de laks, der stammer fra udsætning, er der 28 % som stammer fra 1-års laks, der er udsat i Skjern Å.

 

En målrettet indsats for at ophjælpe den vilde bestand af laks i Storå har medført at udsætninger af laks er ophørt og den sidste udsætning af 1-års laks blev foretaget i foråret 2017 efter, at der årligt i perioden 2009-2017 er udsat mellem 20.000-37.000 1-års laks. Udsætning af ½-års laks ophørte i 2014, efter at der årligt er blevet udsat 16.000 stk ½-års laks i perioden 2009-2014.

 

Læs mere om laksebestanden i Storå

 

Af Niels Jepsen og Finn Sivebæk DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. Foto af laks, Nils Folmer Jørgensen.

 

Information om laks

Her kan du læse mere om laks

Ønsker du at få nyhedsbrev med information om laks så tilmeld dig fiskeplejens nyhedsbrev

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2019/02/laks_storaa_opgang_i_2018??id=920eb70e-9439-4de5-b28d-a293157d9add
24 JULI 2024