Ørredkortet viser mængden en naturlig produceret ørredyngel samt forekomsten af andre fiskearter på lokaliteterne

Nye data om ørredbestande i danske vandløb

mandag 09 apr 18
|

Resultaterne fra DTU Aquas seneste undersøgelser af ørredbestandene og vandløbenes tilstand er nu offentliggjort.

DTU Aqua undersøger hvert år ørredbestandene i en række danske vandløb. I løbet af en ca. 10-årig periode bliver alle vandløb i Danmark undersøgt.

I 2017 undersøgte DTU Aqua ørredbestandene på 675 lokaliteter i vandløb i 21 kommuner, som sidst blev undersøgt i 2008. De nye data er nu lagt ud på ”Ørredkortet”, som giver et overblik over vandløbenes økologiske tilstand og betydning som gydevandløb for ørred. 

Klik på ørredkortet og se, hvor mange ørreder der var i 2017, og om der blev fanget andre fiskearter.

Ørredkortet viser forekomsten af naturlig produceret ørredyngel. 

Ny Planer for Fiskepleje udkommer til sommer

DTU Aqua er nu ved at beskrive resultaterne fra undersøgelserne i en reviderede Planer for Fiskepleje for de enkelte vandsystemer. Planerne bliver udsendt senest i juli 2018.

Planer for Fiskepleje indeholder både resultater og forslag til restaureringstiltag m.m., der kan gavne fiskebestandene i de undersøgte vandløb. Desuden indeholder de anvisninger på det antal ørreder, der kan blive udsat i de enkelte vandløb.

Her blev ørredbestanden undersøgt i 2017

De vandløb, der blev undersøgt i 2017, er følgende:

Vandsystemer

Kommuner

Tilløb til Limfjorden

Aalborg, Rebild, Jammerbugt, Brønderslev, Vesthimmerland

Kolding Å

Kolding, Vejen

Fynske vandløb

Nordfyns, Odense, Kerteminde, Nyborg, Svendborg, Langeland, Faaborg, Midtfyns, Assens, Middelfart

Mindre vandløb mellem Fredericia og As Vig

Fredericia, Kolding, Vejle, Hedensted

Tilløb til Hejls Nor

Kolding, Haderslev

Når planerne bliver udgivet, kommer der en nyhed om de overordnede resultater her på fiskepleje.dk.

Mere information om undersøgelser af ørredbestande:

Mere information om ørredkortet
Her finder du alle "Planer for fiskepleje i vandløb"
Beskrivelse af, hvordan man laver en plan for fiskepleje for ørred
Her undersøger DTU Aqua ørredbestandene i vandløb i 2018

Af Finn Sivebæk, Jan Nielsen og Henrik Baktoft, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2018/04/nye-data-om-oerredbestande-i-danske-vandloeb
20 OKTOBER 2020